Begrippenlijst basispakket

Begrippenlijst basispakket zorgverzekering

Als je op zoek gaat naar informatie over het basispakket van een zorgverzekering, dan kom je waarschijnlijk veel begrippen tegen waarvan je niet de exacte betekenis weet. Om deze begrippen beter te kunnen begrijpen, hebben wij een overzicht gemaakt van de meest voorkomende begrippen en de betekenis ervan.

Acceptatieplicht

Dit is een wettelijke bepaling dat iedere zorgverzekeraar verplicht is om iedereen aan te nemen voor het basispakket van een zorgverzekering.

Basispakket

Er is wettelijk bepaald welke zorgkosten worden gedekt in het basispakket van een zorgverzekering. Dit basispakket is bij iedere verzekeraar hetzelfde.

Meer informatie over de vergoedingen kan je vinden op de pagina dekking van basispakket.

Collectieve (basis) zorgverzekering

Het is mogelijk om o.a. via je werkgever of via een (belangen) organisatie of vereniging waar je lid van bent een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Het grote voordeel hiervan dat je korting ontvangt op je premie.

Lees meer hierover op de pagina collectieve zorgverzekering.

College voor zorgverzekeringen

Dit college heeft een adviserende functie voor de overheid en houdt o.a. toezicht op het uitvoeren van zorgverzekeringen en doorgeven van richtlijnen.

Eigen risico

Het eigen risico van een basiszorgverzekering kan bestaan uit een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico:

1. Een verplicht eigen risico wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Dit is een bepaald bedrag voor zorgkosten dat je zelf moet betalen en geldt voor iedereen. In 2020 is het verplicht eigen risico 385 euro per jaar.
2. De hoogte van het vrijwillig eigen risico mag je zelf bepalen en heeft invloed op de hoogte van je premie.

Lees meer over dit onderwerp op onze pagina eigen risico basispakket.

Naturapolis

Dit is een polis waarbij je zorg kunt krijgen bij zorgverleners waar je verzekeraar een contract mee heeft. De rekening voor deze zorg wordt rechtstreeks naar je verzekeraar gestuurd, zodat je geen gedoe hebt met facturen en declaraties.

Premie

De premie die je moet betalen voor het basispakket verschilt per verzekeraar. Kijk voor een actuele vergelijking van de hoogte van premies van de verschillende verzekeraars op de pagina zorgpremie 2020.

Restitutiepolis

Je hebt met een restitutiepolis de vrije keuze bij welke zorgverlener je zorg afneemt. De rekening zal echter niet rechtstreeks naar de verzekeraar worden gestuurd. Je dient deze rekening eerst zelf voor te schieten en later te declareren bij je verzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Een groot aantal verzekeraars biedt wachtlijstbemiddeling aan. Dit betekent dat de verzekeraar, in het geval van een lange wachtlijst voor zorg, voor je op zoek gaat naar een alternatieve zorgverlener met een kortere wachtlijst.

Zorgtoeslag

Afhankelijk van je inkomen is het mogelijk om een bepaald bedrag van je premie voor het basispakket van je zorgverzekering terug te krijgen. De zorgtoeslag wordt door de Belastingdienst uitgekeerd.