Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Terugkeer uit buitenland

Je beslist om terug te keren naar Nederland. Dan zijn er een aantal zaken die je moet regelen. Eén van de dingen die je moet regelen is je zorgverzekering. Afhankelijk van het land, werksituatie en de herkomst van je inkomsten in het buitenland, zijn er een paar stappen te ondernemen.

Als je voor lange tijd in het buitenland hebt gewoond en gewerkt en terugkeert naar Nederland is het voor iedereen verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Hoe en wanneer ga je dit regelen?

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Nederlandse zorgverzekering aanhouden of niet?

Niet iedereen die in het buitenland woont en werkt, heeft zijn zorgverzekering bij vertrek moeten aanpassen. Hieronder staan een aantal uitzonderingen. In alle andere gevallen ben je verplicht om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen en een zorgverzekering af te sluiten in het land waar je gaat wonen.

Heb je twijfels of je wel of niet verplicht bent om je Nederlandse zorgverzekering aan te houden of juist op te zeggen, neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Situaties waaronder je de Nederlandse zorgverzekering kan aanhouden

  • Als je onder de dertig bent en studeert of een onbetaalde stage hebt, dan kun je met je Nederlandse zorgverzekering de grens over. Mits dit niet langer duurt dan 1 jaar.
  • Mocht je een pensioen of uitkering vanuit Nederland ontvangen, dan heb je je bij het Zorginstituut Nederland aangemeld voor een zorgverzekering in het desbetreffende land.
  • Een woon -en werksituatie bij een volksrechtelijke organisatie, zoals de VN, vereist ook een andere aanpak.
  • Als je in een EU/EER of verdragsland woont maar in Nederland werkt.
  • Of als je door je Nederlandse werkgever in het buitenland bent gedetacheerd (lees hieronder meer hierover)

Gedetacheerd

Als je als Nederlander gedetacheerd wordt door je werkgever, dan hangt het van verschillende factoren af of je je Nederlandse zorgverzekering kan aanhouden. Onder andere of het een verdrag met Nederland heeft, voor hoe lang je weg blijft en waar je gaat werken.

Neem contact op met SVB (Sociale Verzekeringsbank) voordat je als gedetacheerde naar het buitenland gaat. Het kan zijn dat de werkgever een formulier moet invullen. Hierdoor kun je aantonen dat je in Nederland sociaal verzekerd bent. Dit geldt bijvoorbeeld als je werkzaam bent in een verdragsland.

Terugkeer naar Nederland

Wanneer je weer in Nederland komt wonen, moet je je ook weer inschrijven bij de gemeente. Dit kun je het beste zo snel mogelijk doen. Vergeet bij het inschrijven niet een bewijs mee te nemen. Vaak wordt je gevraagd om een huurovereenkomst of een ander contract mee te brengen. Hierdoor geef je aan dat je weer inwoner wordt van desbetreffende gemeente.

Zorgverzekering aanvragen

Het volgende dat je te doen staat is een zorgverzekering afsluiten. Ga rustig na van welke zorg jij gebruik denkt te maken in Nederland. Breng in kaart wat nodig is, wat gedekt wordt in het basispakket en wat er aanvullend verzekerd moet worden. Er zijn namelijk nogal wat veranderingen geweest omtrent de zorgverzekering.

Lees meer over waar je op moet letten bij de keuze van een zorgverzekering op de pagina zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering verplicht

In 2006 is  door de regering beslist dat elke inwoner in Nederland verplicht is zich te verzekeren voor zorg. Doe je dit niet, dan ontvang een hoge boete via het CAK. Je bent verplicht je te verzekeren op het moment dat jij je weer hebt ingeschreven bij de gemeente. Je mag niet wachten tot de normale ingangsdatum 1 januari.

Acceptatieplicht

Mocht je kiezen voor een aanvullend pakket, dan kun je te maken krijgen met een medische screening. Een zorgverzekering is vrij om je te weigeren. Dit geldt niet bij het basispakket. Geen enkele zorgverzekering in Nederland mag jou een basiszorgverzekering ontzeggen.

Zorgtoeslag

Als je weer een Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten, dan heb je ook recht op zorgtoeslag. Je kunt je online aanmelden op de website van de Belastingdienst. Hier heb je wel een DigiD voor nodig. Zorg dat je op tijd een DigiD hebt aangevraagd.