Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Zorgverzekering op vakantie

Wanneer je naar het buitenland op vakantie gaat, ben je via je zorgverzekering niet hetzelfde verzekerd als in Nederland. Hoe dit geregeld is, verschilt per land. De zorgverzekeraars zullen je minimaal verzekeren voor het bedrag dat ze ook in Nederland zouden verzekeren. Bekijk je zorgverzekering van te voren goed, dan kun je zorgeloos op vakantie.

Administratie

Wanneer je naar het buitenland gaat moet de zorgverlener in het buitenland wel kunnen zien dat je verzekerd bent. Wanneer je niet kunt bewijzen dat je verzekerd bent, kan dit extra administratief werk opleveren en veel extra tijd kosten. Dit moet je voor je vakantie geregeld hebben. Bij je zorgverzekeraar kun je een Europese zorgpas aanvragen die ook herkend wordt in het buitenland.

Deze kaart heet de EHIC kaart (European Health Insurance Card). Met deze kaart kun je de medische hulp krijgen vanuit het basispakket wanneer je tijdelijk in het buitenland bent voor werk of vakantie. De EHIC geeft geen dekking wanneer je speciaal naar het buitenland gaat voor een medische ingreep. Op de achterkant van deze pas zijn een paar handige telefoonnummers voor in het buitenland te vinden. De meeste zorgverzekeraars hebben eigen telefoonnummers speciaal voor hulp in het buitenland.

Landen met hogere kosten

Wanneer je op vakantie bent in een ander land kunnen hier de prijzen van de zorg hoger liggen. Je zorgverzekering verzekert dan niet altijd alle kosten.  De meeste zorgverzekeringen verzekeren alleen de kosten zoals die in Nederland zijn. De extra kosten die erbij komen omdat je in het buitenland bent, moet je zelf betalen. Je kunt je hier wel extra voor verzekeren met aanvullende verzekeringen.

Er zijn landen waarmee Nederland afspraken gemaakt heeft over de zorg. Welke landen dit zijn kun je op de website van het CAK vinden. In deze landen heb je sowieso recht op het wettelijk verplicht basispakket van het land. Wat er in het basispakket zit verschilt per land.

Langer verblijf buiten Nederland

Wanneer je voor langere tijd in het buitenland blijft, verschilt het per zorgverzekering of je nog verzekerd bent of niet. Neem hiervoor contact op met jouw zorgverzekeraar. Wanneer je in Nederland ingeschreven blijft staan, blijf je verplicht om ook hier een zorgverzekering af te sluiten (met uitzondering van enkele speciale situaties). Wanneer je langer dan een jaar wegblijft uit Nederland is het in de meeste gevallen beter om een zorgverzekering te nemen in het land waar je naartoe gaat.

Reisverzekering

Wanneer je extra verzekerd wilt zijn, kun je een reisverzekering afsluiten. Het kan zijn dat je gedeeltelijk dubbel verzekerd bent met een reisverzekering. Ondanks dat is het nog steeds verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Bij een reisverzekering ben je verzekerd voor meer zorg in het buitenland en ook voor zaken die niet gerelateerd zijn aan zorg, zoals diefstal en schade. Vooral wanneer je een bijzondere reis maakt, is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten. Bij een bijzondere reis kun je denken aan een wereldreis of wanneer je verschillende risicosporten gaat beoefenen.