Dekking basispakket

Dekking basispakket

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende vormen van de basiszorgverzekering. Daarnaast wordt er uitgelegd welke zaken er onder de basisdekking vallen in 2020. Een basiszorgverzekering is voor alle Nederlanders verplicht en voor deze medische behandelingen is iedereen dus standaard verzekerd. Je kunt ervoor kiezen om naast de basisverzekering een aanvullende verzekering te nemen. De overheid heeft geen invloed op de inhoud van de aanvullende verzekeringen.

De dekking van de basisverzekering

De Nederlandse overheid bepaalt ieder jaar opnieuw welke zaken er precies gedekt worden in het basispakket. De belangrijkste dekkingen in 2020 zijn:

1. Verblijf in een ziekenhuis
2. Zorg van een huisarts
3. Zorg van medisch specialisten
4. Vele soorten voorgeschreven medicijnen
5. Spoedeisende medische hulp in het buitenland
6. Kraamzorg
7. Diverse hulpmiddelen via thuiszorg
8. Ziekenvervoer (zoals ambulance)
9. Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
10. Psychologische zorg (beperkt)
11. Fysiotherapie (beperkt)
12. Sportarts

Voor alle medische zorg die niet onder het basispakket valt stellen zorgverzekeraars aanvullende zorgverzekeringen samen. Je kunt deze dus afsluiten als aanvulling op het basispakket.

Lees meer over de aanvullende zorgverzekering.

Eigen risico 2020

Lees goed in de premievoorwaarden van de zorgverzekeraar welke zaken uit de basisverzekering er precies helemaal worden vergoed en onder welke voorwaarden. Een groot deel van de bovengenoemde behandelingen vallen namelijk onder het eigen risico. Dit houdt in dat je ze pas vergoed krijgt wanneer jij het eigen risico verbruikt hebt. In 2020 is dit verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Je kunt deze vrijwillig nog uitbreiden tot maximaal € 885,- per jaar. De basis zorgbehandelingen die niet onder het eigen risico vallen zijn: consulten bij de huisarts, wijkverpleging, verloskundige zorg en kraamzorg, ketenzorg en verzekerden jonger dan 18 jaar.

Wat verandert er in 2020 ten opzichte van 2019?

Kijk voor een overzicht van alle veranderingen in het basispakket in 2020 op onze pagina veranderingen zorgverzekering 2020.

Verschillende vormen basisverzekeringen

De dekking van de basisverzekering is wettelijk bepaald, maar de vorm van een basisverzekering kan verschillend zijn. Het is belangrijk om voordat je een basisverzekering afsluit na te denken over het soort verzekering dat je wilt afsluiten. Er zijn twee vormen die het meest voorkomen, de natura- en de restitutiepolis. Er zijn daarnaast nog twee varianten op gemaakt. De soorten zijn:

Naturapolis:

Bij deze vorm zijn de kosten verzekerd die je afneemt bij een zorgaanbieder die een contract heeft gesloten met jouw zorgverzekeraar. De rekening wordt dan direct naar jouw zorgverzekeraar gestuurd.

Restitutiepolis:

Bij deze vorm moet je eerst zelf de rekening betalen en hierna kun je deze terugvragen aan de verzekeringsmaatschappij. Je kunt echter bij alle zorgaanbieders terecht en hoeft geen rekening te houden met afgesloten contracten. Deze vorm is daarom vaak duurder dan de naturapolis.

(Gedeeltelijk) gecontracteerde restitutiepolis:

Bij deze vorm hebben zorgverzekeraars afspraken gemaakt met bepaalde zorgaanbieders. Als je voor een andere zorgaanbieder kiest, dan moet je zelf de rekening of een deel ervan betalen.

Gecombineerde polis:

Hierbij worden sommige kosten in de vorm natura en sommige kosten in de vorm van restitutie vergoed. De exacte voorwaarden vind je in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren die een basiszorgverzekering bij hen wil afsluiten. Voor de aanvullende zorgverzekering geldt geen acceptatieplicht, omdat die vorm van verzekeren niet verplicht wordt gesteld door de overheid.