Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Ouderen / Senioren

Naarmate je ouder wordt neemt je lichamelijke gesteldheid af. Dit kan tot gevolg hebben dat je ineens zorg nodig hebt die je eerder niet nodig had. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden, omdat je anders voor hoge zorgkosten kan komen te staan. In dit artikel worden een aantal belangrijke dekkingen voor senioren besproken.

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Fysiotherapie

Behandelingen van de fysiotherapeut kunnen je helpen om beter leren om te gaan met fysieke klachten en ouderdomspijnen verlichten. Ook vervelende lichamelijke klachten ontstaan door bijvoorbeeld sporten of een auto-ongeluk kunnen behandeld worden. Voor veel mensen is fysiotherapie daarom een uitkomst. Het zorgverzekering basispakket vergoed fysiotherapie alleen voor kinderen en chronisch zieken (beperkt). Een aanvullende zorgverzekering is daarom voor veel mensen noodzakelijk om gedekt te zijn voor de kosten van fysiotherapie.

Vergoeding in het basispakket:

 • Fysiotherapie bij chronische ziekte (vanaf de 20e behandeling)

Let op! Aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • Eerste 20 fysiotherapeutische behandelingen voor chronisch zieken
 • Fysiotherapie voor volwassenen

Medicijnen

Medicijnen zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt ze bijvoorbeeld slikken om chronische pijn te verlichten of om een infectie te bestrijden. Wanneer je medicijnen krijgt voorgeschreven via de huisarts zijn deze niet altijd gratis. Alleen medicijnen die in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van de overheid staan vermeld worden vergoed. Zorgverzekeraars kunnen hier verder per soort medicijn kiezen welk merk ze vergoeden. Daarnaast geldt op medicijnen uit het GVS altijd het eigen risico van de zorgverzekering.

Vergoeding in het basispakket:

 • Medicijnen uit het GVS (wel eigen risico)
 • Griepprik boven de 60 jaar en bij medische indicatie

Let op! Aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • Wettelijke eigen bijdrage medicijnen binnen GVS
 • Medicijnen die buiten het GVS vallen
 • Merken die de zorgverzekeraar niet volledig vergoed
 • Griepprik onder de 60 jaar

Incontinentie

Er is een grote groep senioren die last heeft van oncontroleerbaar urineverlies. Dit kan van tijdelijke aard zijn, vanwege bijvoorbeeld een blaasontsteking, maar ook chronische incontinentie komt veel voor. Er zijn verschillende mogelijkheden om iets aan incontinentie te doen, bijvoorbeeld fysiotherapie, een operatie, medicijnen of hulpmiddelen. Veel van deze behandelmethodes worden voor mensen met chronische incontinentie door het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Daarnaast is het mogelijk om extra dekking te krijgen via een aanvullend pakket.

Vergoeding in het basispakket:

 • Hulpmiddelen bij chronische incontinentie (voorgeschreven door huisarts)
 • Operatie (bij noodzaak)
 • Medicijnen
 • Maximaal 9 behandeling bekkenfysiotherapie

Let op! Aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • Extra fysiotherapeutische behandelingen
 • Eigen bijdrage medicijnen
 • Extra hulpmiddelen

Brillen en lenzen

Wanneer je ouder wordt begint de kwaliteit van je ogen vaak af te nemen. Vanaf 55-jarige leeftijd heeft bijna iedere Nederlander al behoefte aan een (lees)bril of lenzen. Vanuit het basispakket is er geen mogelijkheid tot een vergoeding voor de aanschaf van brillen of lenzen. Om voor deze kosten gedekt te zijn kan je wel een aanvullend pakket afsluiten. De aanvullende pakketten verschillen in de hoogte van de dekkingen die ze bieden. Vergelijk daarom verschillende verzekeringen voordat je een keuze maakt.

Vergoeding in het basispakket:

 • Geen vergoeding

Let op! Aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • Brillen en lenzen (tot bepaald maximaal bedrag)
 • Ooglaseren (tot bepaald maximaal bedrag)

Mantelzorg

Wanneer je extra zorg nodig hebt voor dagelijkse bezigheden kun je de hulp inschakelen van een mantelzorger. Dit is meestal iemand uit je directe omgeving en geen professional. Het regelen van mantelzorg gaat via het persoonsgebonden budget (pgb) en de gemeenten. Voor mantelzorg wordt er via de basiszorgverzekering geen vergoeding geboden. Een aantal aanvullende pakketten vergoeden wel een aantal dagen vervangende mantelzorg per jaar. Daarnaast kun je iemand in dienst nemen om je te helpen bij het aanvragen van een pgb of het invullen van formulieren omtrent mantelzorg. Voor de kosten van deze mantelzorgmakelaars worden vergoedingen geboden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Let op! Aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • Mantelzorgmakelaar (maximumbedrag per jaar)
 • Vervangende mantelzorg (maximaal aantal dagen per jaar)

Herstellingsoord en zorghotel

Een herstellingsoord of zorghotel is ervoor bedoeld om mensen die een operatie hebben gehad een rustige omgeving te bieden om te herstellen. Daarnaast is er constante medische zorg aanwezig en zijn de mogelijkheden om te revalideren optimaal. Voor de zorg die je ontvangt in een herstellingsoord wordt er geen vergoeding geboden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Via de aanvullende zorgverzekering kun je dit wel laten dekken. Je sluit dan een dekking af voor een maximale vergoeding per dag, een maximaal aantal dagen vergoeding en een maximumbedrag vergoeding per jaar. Daarnaast kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen om alleen bepaalde herstellingsoorden te dekken.

Let op! Aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • Vergoeding zorg in een herstellingsoord (maximumbedrag en -verblijf en geselecteerde locaties)

Gehoorproblemen

Veel mensen krijgen op latere leeftijd te maken met gehoorproblemen. Er zijn allerlei manieren om het leven met slechthorendheid een stuk aangenamer te maken, waarvan het bekendste hulpmiddel natuurlijk het hoortoestel is. Vanuit het basispakket van de zorgverzekering worden er diverse vergoedingen aangeboden om mensen met gehoorproblemen tegemoet te komen. Je moet dan vaak wel aan voorwaarden qua mate van slechthorendheid voldoen. Verder bieden de aanvullende verzekeringen mogelijkheden voor extra dekkingen.

Vergoeding in het basispakket:

 • 75% aankoopbedrag hoortoestel
 • Botverankerd gehoorsysteem en operatie
 • Tekst- of beeldtelefoon en ringleiding, infrarood- of FM-apparatuur (bij minimaal 35dB gehoorverlies)
 • Wek- en waarschuwingsinstallaties (bij minimaal 35dB gehoorverlies)
 • Solo-apparatuur (bij verwijzing specialist)

Let op! Aanvullende verzekering afsluiten voor:

 • 25% aankoopbedrag hoortoestel