Dossiers

Zorgverzekering dossiers

Een paar onderwerpen gerelateerd aan zorgverzekeringen die wat extra aandacht verdienen hebben we hieronder beschreven. Het eerste onderwerp dat we aansnijden gaat om de nieuwe ontwikkeling, een online zorgverzekering afsluiten. Daarna wordt er uitgelegd wat je kunt doen wanneer je je zorgverzekering niet (meer) kunt betalen. We leggen ook uit waar je als fanatieke sporter op moet letten bij het afsluiten van een zorgverzekering.  Als laatste geven we je informatie over IVF-behandelingen.

Klachten over je zorgverlener

Ben je ontevreden over de manier waarop je door jouw zorgverlener bent bejegend en behandeld? Op onze pagina klachten over zorgverlener lees je meer informatie over de mogelijk te ondernemen stappen en de verschillende instellingen waar je met je klacht kan aankloppen.

Klachten over je zorgverzekeraar

Ondervind je problemen in het contact met je zorgverzekeraar of de manier waarop je wordt aangesproken en/of behandeld? Of ben je het niet eens met een bepaalde beslissing? Op onze pagina klachten over zorgverzekeraar vind je meer informatie over de plaatsen waar je terecht kan met je klacht.

Online zorgverzekeringen

Vergeet je vaak je medicijnen in te nemen? Kijk dan of jouw zorgverzekeraar een mobiele applicatie heeft die jou hierin ondersteunt. Want hoe makkelijk is het, wanneer je om 9:00 een reminder krijgt dat je je medicijnen moet innemen.
 
Zorgverzekeraars gaan mee met de tijd. De online wereld groeit en de mogelijkheden lijken wel eindeloos. We kunnen nu simpelweg met al onze vragen naar de website en daar nagenoeg alle antwoorden krijgen. Online kun je ook je zorgpakket samenstellen of doorgeven dat je iets aan het zorgpakket wilt veranderen.
 
Online dit soort zaken regelen zorgt ervoor dat mensen sneller en efficiënter kunnen werken. Dit zie jij weer terug in een lagere premie die je maandelijks moet betalen.
 
Wil jij weten van welke techniek jouw zorgverzekering gebruikt maakt? Lees hier alles over online zorgverzekeringen.

Sport en zorgverzekering

Wanneer je fanatiek sport heb je andere zorgbehoeftes dan iemand die net 50 is geworden. Eisen die je kunt stellen aan een zorgverzekering zijn bijvoorbeeld een goede dekking voor fysiotherapie. Als sporter heb je namelijk meer kans op blessures dan andere mensen.
 
Mocht jouw sport gepaard gaan met het risico op een blessure zoals met voetbal en wil je niet dat het plezier in sporten wordt belemmerd, kijk dan zorgvuldig naar de aanvullende pakketten die zorgverzekeraars aanbieden. Mocht er dan wat gebeuren, dan heb je direct toegang tot passende medische zorg.
 
Voor de amateursporters is de dekking van de basisverzekering voldoende. Doe je aan sporten met een verhoogd risico zoals bungeejumping dan moet je dit meestal apart verzekeren. Kijk in de polisvoorwaarden,wat jouw zorgverzekering wel en niet vergoed wanneer je kiest voor een aanvullende sport zorgverzekering.
 
Als je bij een sportclub lid bent, informeer dan of ze een collectieve verzekering hebben. Het kan financieel aantrekkelijk zijn om je hierbij aan te sluiten.
 
Bekijk hier alle informatie over zorgverzekeringen gericht op sporters.

Vergoedingen doof of slechthorenden

Indien je kampt met gehoorproblemen, zijn er diverse hulpmiddelen die uitkomst kunnen bieden om de ongemakken hiervan zoveel mogelijk tegen te gaan. Wat wordt er precies vergoed ten aanzien van deze hulpmiddelen vanuit de zorgverzekering?

Lees hier meer over de vergoedingen voor doof of slechthorenden

Vergoedingen herstellingsoord of zorghotel

Een revalidatietraject na een operatieve ingreep kan soms de behoefte met zich meebrengen om in een herstellingsoord of zorghotel te herstellen. Welke kosten brengt een dergelijk revalidatieverblijf met zich mee en in hoeverre kan voor deze kosten een vergoeding worden ontvangen vanuit de zorgverzekering?

Lees hier meer over de vergoedingen herstellingsoord of zorghotel

Vergoedingen incontinentie

Incontinentieproblemen zijn niet altijd even makkelijk bespreekbaar te maken, toch is het belangrijk hulp te zoeken om een bijpassende behandeling te ontvangen die de klachten zoveel mogelijk bestrijden.

Lees hier meer over de vergoedingen incontinentie

Vergoeding IVF-behandeling

Je probeert al geruime tijd zwanger te worden, maar na een jaar is er nog geen resultaat. Lastig, want een kind krijgen is voor veel mensen erg belangrijk. Je hoeft de hoop niet direct op te geven. Je kunt namelijk, wanneer je een strenge selectieprocedure bent doorlopen, beginnen met een kunstmatige bevruchting.
 
Er zijn vier manieren waarop een kind kunstmatig tot stand kan komen. Dit zijn;

  • Ovulatie-Inductie,
  • Kunstmatige Inseminatie
  • Intra Uteriene Inseminatie
  • In Vitro Fertilisatie

De laatste IVF wordt niet direct toegepast. Vaak wordt er eerst door middel van een Ovulatie- Inductie of een Intra Uteriene Inseminatie geprobeerd een bevruchting te bevorderen. Mocht dit niet lukken dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op 3 IVF-behandelingen.
 
Meer informatie over de voorwaarden en vergoedingen.

Vergoedingen mantelzorg

Indien iemand als gevolg van ziekte of ouderdom niet meer zelfstandig voor zichzelf kan zorgen, kan mantelzorg uitkomst bieden om ervoor te zorgen dat deze personen toch thuis kunnen blijven wonen. Deze hulp kan zowel professioneel of vanuit de directe omgeving worden ingeschakeld.

Lees hier meer over de vergoedingen mantelzorg

Vergoedingen parkinson

De klachten van de ziekte van Parkinson hebben als gevolg dat de patiënt steeds minder goed functioneert en kampt met moeite met spreken en bewegen, vergeetachtigheid, angsten en verwardheid. In hoeverre komen behandelingen van deze ziekte vanuit de zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking?

Lees hier meer over de vergoeding en behandeling van parkinson

Vergoedingen thuiszorg

Thuiszorg kan noodzakelijk zijn op het moment dat je in verband met ziekte of leeftijd niet meer geheel zelfstandig voor jezelf kan zorgen. Hoe is de vergoeding van de kosten van thuiszorg geregeld in de zorgverzekering?

Lees hier meer over de vergoeding van thuiszorg

Zorgpremie niet betaald

Zorgpremie, we moeten het allemaal betalen. Wat gebeurt er als jij vergeet je premie te betalen? Wanneer sta je te boek als een wanbetaler? Ook is niet iedereen in staat zijn zorgpremie te betalen. Wat gebeurt er dan? Je bent namelijk wettelijk verplicht te voldoen aan deze betaling wanneer je woonachtig of werkzaam bent in Nederland.
 
Als je achterloopt bij het betalen van je zorgpremie, hoef je niet direct bang te zijn dat je onverzekerd door het leven gaat. Er zijn echter wel consequenties verbonden aan een betalingsachterstand. Je hoeft niet direct te vrezen, er wordt per situatie en per persoon bekeken wat er gedaan kan worden om de betalingsachterstand weg te werken.
 
Mocht je nu, herhaaldelijk geen respons geven op de brieven van jouw zorgverzekering, dan zal het Zorginstituut Nederland de zaak na 6 maanden overnemen. Mocht je aanvullend verzekerd zijn, dat wordt dat opgezegd. De basisverzekering blijft, maar hier ga je een hogere premie voor betalen en dit bedrag wordt ingehouden op je loon. Wat er vervolgens gebeurt en welke stappen jijzelf kunt ondernemen lees je hier.