Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Farmacotherapeutisch Kompas

Wat is het Farmacotherapeutisch Kompas?

Het Farmacotherapeutisch Kompas is een naslagwerk of online bron waarin informatie wordt verstrekt over geneesmiddelen, hun toepassingen, doseringen, bijwerkingen, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en kosten.

Het doel van het Farmacotherapeutisch Kompas is om artsen, apothekers en andere zorgprofessionals te ondersteunen bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie op een verantwoorde en veilige manier. Dit door hen op een goed toegankelijke manier te voorzien van de meest actuele en betrouwbare informatie.

In Nederland is het Farmacotherapeutisch Kompas een bekende en betrouwbare bron van informatie, ontwikkeld en onderhouden door het Zorginstituut Nederland. Het biedt evidence-based aanbevelingen voor de behandeling van verschillende aandoeningen en ziekten en bevat informatie over vrijwel alle geneesmiddelen die in Nederland beschikbaar zijn. Het Farmacotherapeutisch Kompas was voorheen in gedrukte vorm verkrijgbaar en tegenwoordig online toegankelijk via de website (www.farmacotherapeutischkompas.nl) en een mobiele app.

Farmacotherapeutisch Kompas

Sinds wanneer bestaat het Farmacotherapeutisch Kompas?

Het Farmacotherapeutisch Kompas bestaat sinds 1978. De eerste editie werd in dat jaar uitgebracht en sindsdien is het uitgegroeid tot een belangrijk en betrouwbaar naslagwerk voor zorgprofessionals in Nederland.

Het Kompas wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast zodat de informatie volledig actueel en zo compleet is. Naast dat er een gedrukte versie was, is het Farmacotherapeutisch Kompas in de loop der tijd ook online beschikbaar geworden, waardoor het gemakkelijker toegankelijk is voor zorgprofessionals. De online versie wordt regelmatig bijgewerkt. Er worden per maand wel zo’n 100 a 200 geneesmiddelen teksten aangepast. De website en de app bevatten dus de meest recente informatie over geneesmiddelen en behandelingen, wat helpt om de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg in Nederland te waarborgen.

Gratis gebruik van het Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas is gratis toegankelijk voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Ook de mobiele app kun je zonder kosten downloaden.

Het doel van het gratis aanbieden van het Farmacotherapeutisch Kompas is om zorgprofessionals in Nederland gemakkelijk toegang te geven tot betrouwbare en actuele informatie over geneesmiddelen en behandelingen, waardoor zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie.

Niet alle geneesmiddelen staan in het Farmacotherapeutisch Kompas

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom niet alle geneesmiddelen zijn opgenomen in het Farmaceutisch Kompas:

 • Goedkeuring: Niet alle geneesmiddelen hebben goedkeuring van de EMA (Europees Geneesmiddelenbureau). Sommige geneesmiddelen zijn alleen goedgekeurd in andere landen of zijn nog in ontwikkeling.
 • Beschikbaarheid: Zelfs als een geneesmiddel is goedgekeurd, is het mogelijk dat het niet beschikbaar is in Nederland. Dit kan te maken hebben met distributie, prijsstelling of andere factoren.
 • Relevantie: Het Farmaceutisch Kompas richt zich op geneesmiddelen die relevant zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg. Het is mogelijk dat sommige geneesmiddelen, ondanks dat ze goedgekeurd en beschikbaar zijn, niet worden opgenomen omdat ze niet vaak worden gebruikt of omdat ze worden gebruikt voor zeer specifieke aandoeningen.
 • Informatie-update: Het kan ook zijn dat de informatie over een bepaald geneesmiddel nog niet is bijgewerkt of opgenomen in het Farmaceutisch Kompas. Het bijwerken van de database is een continu proces en het kan enige tijd duren voordat nieuwe geneesmiddelen worden toegevoegd.
 • Specialistische geneesmiddelen: Bepaalde geneesmiddelen kunnen zo specialistisch zijn dat ze niet in het Farmaceutisch Kompas worden opgenomen, maar eerder in specifieke specialistische bronnen.

Het is altijd belangrijk om te praten met een zorgverlener voor de meest actuele en relevante informatie over geneesmiddelen.

Bronnen die het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt

Het Farmaceutisch Kompas gebruikt een scala aan bronnen om zijn informatie te verzamelen. Deze omvatten bijvoorbeeld:

 • Geneesmiddelenregistratie-dossiers: Dit zijn de technische documenten die farmaceutische bedrijven indienen bij regelgevende instanties zoals de EMA en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze dossiers bevatten gedetailleerde informatie over de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van het geneesmiddel.
 • Wetenschappelijke literatuur: Het Farmaceutisch Kompas kan ook gegevens verzamelen uit peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. Dit kan onderzoeken omvatten die zijn uitgevoerd na de goedkeuring van het geneesmiddel, die aanvullende informatie kunnen geven over de effectiviteit of veiligheid van het geneesmiddel in de echte wereld.
 • Richtlijnen voor klinische praktijk: Het Farmaceutisch Kompas gebruikt ook informatie uit richtlijnen voor de klinische praktijk. Dit zijn documenten die zijn opgesteld door professionele verenigingen en andere instanties om zorgverleners te helpen bij het nemen van beslissingen over de behandeling van patiënten.
 • Gegevens van zorgverzekeraars: Informatie over vergoedingen en prijzen van geneesmiddelen kan afkomstig zijn van Nederlandse zorgverzekeraars.
 • Informatie van farmaceutische bedrijven: Farmaceutische bedrijven kunnen ook informatie verstrekken over hun producten, zoals bijsluiters en productmonografieën.

Het is belangrijk op te merken dat alle informatie die in het Farmaceutisch Kompas wordt opgenomen, zorgvuldig wordt beoordeeld en gevalideerd om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en betrouwbaar is.

Voordelen van het Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt verschillende voordelen voor zorgprofessionals en patiënten. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

 • Betrouwbaarheid: Het Farmacotherapeutisch Kompas wordt ontwikkeld en onderhouden door het Zorginstituut Nederland, dit is een onafhankelijke overheidsinstantie. De informatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, klinische richtlijnen en praktijkervaringen van zorgprofessionals, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de bron.
 • Actuele informatie: Het Farmacotherapeutisch Kompas wordt regelmatig bijgewerkt om nieuwe inzichten, geneesmiddelen en behandelopties op te nemen, evenals informatie over bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen. Dit helpt zorgprofessionals om op (een gemakkelijke manier) de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van farmacotherapie.
 • Toegankelijkheid: Omdat de informatie in het Farmacotherapeutisch Kompas zowel via de website als via een mobiele app beschikbaar is, wordt het zorgprofessionals gemakkelijk gemaakt om snel toegang te krijgen tot de benodigde informatie die tijdens een consult nodig kan zijn.
 • Nederlandse focus: Het Farmacotherapeutisch Kompas is specifiek gericht op de Nederlandse gezondheidszorg, waardoor het rekening houdt met de nationale richtlijnen, vergoedingssystemen en beschikbare geneesmiddelen. Dit maakt het een relevante bron van informatie voor zorgprofessionals die in Nederland werken.
 • Evidence-based aanbevelingen: Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt aanbevelingen voor de behandeling van verschillende aandoeningen en ziekten op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie. Dit helpt zorgprofessionals om weloverwogen en effectieve behandelbeslissingen te nemen.
 • Overzicht van geneesmiddelen: Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt uitgebreide informatie over vrijwel alle geneesmiddelen die in Nederland beschikbaar zijn, inclusief informatie over doseringen, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen. Dit helpt zorgprofessionals om snel en eenvoudig de juiste medicatie voor hun patiënten te kiezen.
 • Vergelijking van behandelingen: Het Farmacotherapeutisch Kompas maakt het mogelijk om verschillende behandelingen en geneesmiddelen met elkaar te vergelijken op basis van effectiviteit, bijwerkingen en kosten. Dit kan zorgprofessionals helpen om de meest geschikte en kosteneffectieve behandeling voor hun patiënten te kiezen.

Door deze voordelen is het Farmacotherapeutisch Kompas een waardevolle bron voor zorgprofessionals in Nederland, waardoor zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie.

Nadelen van het Farmacotherapeutisch Kompas

Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas veel voordelen biedt, zijn er ook enkele beperkingen en nadelen:

 • Informatieoverload: Het Farmacotherapeutisch Kompas bevat een enorme hoeveelheid informatie over geneesmiddelen, wat in sommige gevallen overweldigend kan zijn voor zorgprofessionals, vooral als ze snel een beslissing moeten nemen.
 • Individuele variatie: Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas evidence-based aanbevelingen biedt, kunnen individuele patiëntfactoren of bijzondere situaties ervoor zorgen dat de standaard aanbevelingen niet volledig van toepassing zijn. Zorgverleners moeten hun eigen professionele inzicht en klinische beoordeling gebruiken om de beste behandelkeuze te maken.
 • Vertraging in updates: Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas regelmatig wordt bijgewerkt, is het mogelijk dat er enige vertraging optreedt tussen het beschikbaar komen van nieuwe informatie en de implementatie daarvan in het Kompas. Dit betekent dat zorgprofessionals soms zelf op de hoogte moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van farmacotherapie.
 • Beperkte internationale relevantie: Het Farmacotherapeutisch Kompas is gericht op de Nederlandse gezondheidszorg en houdt rekening met de nationale richtlijnen, vergoedingssystemen en beschikbare geneesmiddelen. Voor zorgprofessionals die in andere landen werken, kan de informatie minder relevant zijn. Zij moeten mogelijk aanvullende bronnen raadplegen die specifiek gelden voor hun eigen land of regio.
 • Soms moeilijk te begrijpen: Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas primair bedoeld is voor zorgprofessionals, kunnen patiënten baat hebben bij toegang tot betrouwbare informatie over hun medicatie. Weliswaar is het kompas voor iedereen gratis toegankelijk, toch is het kompas in eerste instantie niet specifiek ontworpen voor patiënten en kan daardoor soms moeilijk te begrijpen zijn voor mensen zonder medische achtergrond.

Ondanks deze nadelen blijft het Farmacotherapeutisch Kompas een waardevolle bron voor zorgprofessionals in Nederland, maar het is belangrijk om deze beperkingen in gedachten te houden en aanvullende bronnen of advies te raadplegen indien nodig.

Hoe betrouwbaar is het Farmacotherapeutisch Kompas?

Het Farmacotherapeutisch Kompas is over het algemeen zeer betrouwbaar. Het wordt ontwikkeld en onderhouden door het Zorginstituut Nederland, een onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. De informatie in het Farmacotherapeutisch Kompas is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, klinische richtlijnen en praktijkervaringen van zorgprofessionals.

Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas over het algemeen als betrouwbaar wordt beschouwd, is het belangrijk voor zorgprofessionals om hun klinische beoordeling en ervaring te gebruiken bij het toepassen van de informatie in de praktijk. In sommige gevallen kunnen individuele patiëntfactoren of bijzondere situaties er immers voor zorgen dat de standaard aanbevelingen niet volledig van toepassing zijn en moeten zorgverleners hun eigen professionele inzicht gebruiken om de beste behandelkeuze te maken.

Het verschil tussen het Farmacotherapeutisch Kompas en Thuisarts.nl

Je zou kunnen denken dat Het Farmacotherapeutisch Kompas hetzelfde is als een website zoals Thuisarts.nl, maar ze zijn niet hetzelfde. Hoewel beide bronnen betrekking hebben op gezondheidszorg en medische informatie, hebben ze verschillende doelen en doelgroepen.

Zo is het Farmacotherapeutisch Kompas primair bedoeld voor zorgprofessionals zoals artsen, apothekers en verpleegkundigen. Het biedt uitgebreide, actuele en evidence-based informatie over geneesmiddelen en behandelingen, inclusief doseringen, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen. Het Kompas helpt zorgprofessionals bij het nemen van weloverwogen en veilige beslissingen bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie.

Thuisarts.nl, daarentegen, is specifiek gericht op patiënten en het algemene publiek. De website is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en bevat betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekte, gericht op het Nederlandse publiek. Thuisarts.nl biedt informatie over veelvoorkomende aandoeningen, symptomen, behandelingen en preventieve maatregelen, evenals tips en adviezen voor het omgaan met gezondheidsproblemen. Het doel van Thuisarts.nl is om mensen te helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun eigen gezondheid en om hen te ondersteunen in de communicatie met hun zorgverleners.

Samengevat: het Farmacotherapeutisch Kompas richt zich op zorgprofessionals en biedt gedetailleerde informatie over geneesmiddelen, terwijl Thuisarts.nl zich richt op het algemene publiek en informatie biedt over gezondheid en ziekte in begrijpelijke taal.

Wat zijn betrouwbare alternatieven voor het Farmacotherapeutisch Kompas?

Er zijn verschillende betrouwbare alternatieven voor het Farmacotherapeutisch Kompas te noemen, zowel nationaal als internationaal. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • NHG-Standaarden: In Nederland zijn de NHG-Standaarden (Nederlands Huisartsen Genootschap) een betrouwbare bron van informatie voor huisartsen. Deze richtlijnen bieden aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk, inclusief medicamenteuze behandelingen. Vaak zie je dat huisartsen in Nederland een combinatie gebruiken van de NHG-Standaarden in combinatie met het Farmacotherapeutisch Kompas.
 • Medicijnkosten.nl: Deze Nederlandse website, ook beheerd door het Zorginstituut Nederland, biedt informatie over de kosten en vergoedingen van geneesmiddelen in Nederland.
 • British National Formulary (BNF): In het Verenigd Koninkrijk is de BNF een toonaangevend naslagwerk voor zorgprofessionals, met informatie over geneesmiddelen, doseringen, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties.
 • U.S. Food and Drug Administration (FDA): De Amerikaanse FDA is een belangrijke bron van informatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De FDA-website bevat informatie over goedgekeurde geneesmiddelen, veiligheidsinformatie, klinische proeven en waarschuwingen.
 • European Medicines Agency (EMA): De EMA is een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor de beoordeling en goedkeuring van geneesmiddelen in de EU. Hun website bevat informatie over goedgekeurde geneesmiddelen, bijwerkingen en waarschuwingen.
 • UpToDate: UpToDate is een internationale, op abonnementen gebaseerde bron die actuele, evidence-based medische informatie biedt, inclusief informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen.
 • Medscape: Medscape is een gratis online medische bron die informatie biedt over geneesmiddelen, bijwerkingen, interacties en doseringen, naast nieuws en medische educatie voor zorgprofessionals.

Het is belangrijk op te merken dat sommige van deze bronnen zich richten op specifieke landen of regio’s en dat de beschikbaarheid en vergoeding van geneesmiddelen per land kunnen verschillen. Zorgprofessionals dienen altijd de lokale richtlijnen en regelgeving in acht te nemen bij het toepassen van informatie uit internationale bronnen.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in zorgverzekeringen. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over zorgverzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten. Lees meer over Zorgpremies.nl

Betrouwbare informatie

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

 • www.zorginstituutnederland.nl.nl
 • www.farmacotherapeutischkompas.nl

Medisch advies

Onze website heeft als doel om bezoekers zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.

Keurmerk

Studentenverzekering.nl is gecertificeerd door:
Logo Erkend Vergelijker

Gerelateerde artikelen: