Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Farmacotherapeutisch Kompas

Wat is het Farmacotherapeutisch Kompas?

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is een online bron waarin je veel informatie over geneesmiddelen kunt vinden. Zo is er bijvoorbeeld informatie beschikbaar over de toepassingen van de geneesmiddelen, de doseringen, mogelijke bijwerkingen, contra-indicaties, interacties met andere middelen en de kosten. Homeopathische middelen zijn niet opgenomen in het FK.

Het doel van het Farmacotherapeutisch Kompas is om te stimuleren dat geneesmiddelen op een gepaste manier worden gebruikt. Om dit te bereiken maakt het Farmacotherapeutisch Kompas de meest actuele en betrouwbare informatie over deze middelen beschikbaar. Het FK ondersteunt op deze manier artsen, apothekers en andere zorgprofessionals bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie op een verantwoorde en veilige manier.

In Nederland is het Farmacotherapeutisch Kompas een bekende en betrouwbare bron van informatie, die is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Zorginstituut Nederland. Het Farmacotherapeutisch Kompas was voorheen in gedrukte vorm verkrijgbaar en tegenwoordig online toegankelijk via de website (www.farmacotherapeutischkompas.nl) en een mobiele app.

Farmacotherapeutisch Kompas

Sinds wanneer bestaat het Farmacotherapeutisch Kompas?

Het Farmacotherapeutisch Kompas bestaat sinds 1978. De eerste editie werd in dat jaar uitgebracht en sindsdien is het uitgegroeid tot een belangrijke en betrouwbare informatiebron voor zorgprofessionals in Nederland. Het Kompas wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast zodat de informatie actueel en compleet is. Er worden per maand wel zo’n 100 a 200 teksten van geneesmiddelen aangepast. De website en de app bevatten dus de meest recente informatie over geneesmiddelen en behandelingen, met als doel om de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg in Nederland te waarborgen.

Gratis gebruik van het Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas is gratis toegankelijk voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Ook de mobiele app kun je zonder kosten downloaden.

Het doel van het gratis aanbieden van het Farmacotherapeutisch Kompas is om zorgprofessionals in Nederland gemakkelijk toegang te geven tot betrouwbare en actuele informatie over geneesmiddelen en behandelingen. Hierdoor kunnen zij beter geïnformeerde beslissingen nemen bij het voorschrijven van medicijnen.

Niet alle geneesmiddelen staan in het Farmacotherapeutisch Kompas

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een geneesmiddel niet is opgenomen in het Farmaceutisch Kompas:

 • Goedkeuring: Niet alle geneesmiddelen hebben goedkeuring van de EMA (European Medicines Agency, ook wel het Europees Geneesmiddelenbureau). Sommige geneesmiddelen zijn alleen goedgekeurd in andere landen of zijn nog in ontwikkeling.
 • Beschikbaarheid: Zelfs als een geneesmiddel is goedgekeurd, is het mogelijk dat het niet beschikbaar is in Nederland. Dit kan te maken hebben met distributie, prijsstelling of andere factoren.
 • Relevantie: Het Farmaceutisch Kompas richt zich op geneesmiddelen die relevant zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg. Het is mogelijk dat sommige geneesmiddelen, ondanks dat ze goedgekeurd en beschikbaar zijn, niet worden opgenomen omdat ze niet vaak worden gebruikt of omdat ze worden gebruikt voor zeer specifieke aandoeningen.
 • Informatie-update: Het kan ook zijn dat de informatie over een bepaald geneesmiddel nog niet is bijgewerkt of opgenomen in het Farmaceutisch Kompas. Het bijwerken van de database is een continu proces en het kan enige tijd duren voordat nieuwe geneesmiddelen worden toegevoegd.
 • Specialistische geneesmiddelen: Bepaalde geneesmiddelen kunnen zo specialistisch zijn dat ze niet in het Farmaceutisch Kompas worden opgenomen, maar eerder in specifieke specialistische bronnen.

Bronnen die het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt

Het Farmaceutisch Kompas gebruikt veel verschillende bronnen om zijn informatie te verzamelen. Enkele bronnen die het FK gebruikt zijn:

 • Geneesmiddelenregistratie-dossiers: Dit zijn documenten met informatie over de veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van een geneesmiddel. Producenten van geneesmiddelen dienen deze documenten in bij regelgevende instanties. Deze instanties, zoals de EMA en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wegen van elk (nieuw) geneesmiddel de werking af tegen de mogelijke bijwerkingen en bepalen of een geneesmiddel wordt goedgekeurd.
 • Wetenschappelijke literatuur: Het Farmaceutisch Kompas kan ook gegevens verzamelen uit wetenschappelijke literatuur. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeken zijn die zijn uitgevoerd na de goedkeuring van het geneesmiddel. Deze onderzoeken kunnen aanvullende informatie geven over de effectiviteit of veiligheid van het geneesmiddel in de praktijk.
 • Richtlijnen voor klinische praktijk: Het Farmaceutisch Kompas gebruikt ook informatie uit richtlijnen voor de klinische praktijk. Dit zijn documenten die zijn opgesteld door professionele verenigingen om zorgverleners te helpen bij het nemen van beslissingen over de behandeling van patiënten.
 • Gegevens van zorgverzekeraars: Zorgverzekeraars maken informatie beschikbaar over vergoedingen en prijzen van geneesmiddelen.
 • Informatie van farmaceutische bedrijven: Producenten van geneesmiddelen verstrekken informatie over hun producten, zoals de bijsluiter.

Alle informatie die in het Farmaceutisch Kompas wordt opgenomen, wordt zorgvuldig beoordeeld en gevalideerd om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en betrouwbaar is.

Voordelen van het Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt verschillende voordelen voor zorgprofessionals en patiënten. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

 • Betrouwbaarheid: Het Farmacotherapeutisch Kompas wordt ontwikkeld en onderhouden door het Zorginstituut Nederland, dit is een onafhankelijke overheidsinstantie. De informatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, klinische richtlijnen en praktijkervaringen van zorgprofessionals.
 • Actuele informatie: Het Farmacotherapeutisch Kompas wordt regelmatig bijgewerkt om nieuwe inzichten, geneesmiddelen en behandelopties op te nemen, evenals informatie over bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen. Dit helpt zorgprofessionals om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen.
 • Toegankelijkheid: Omdat de informatie in het Farmacotherapeutisch Kompas zowel via de website als via een mobiele app beschikbaar is, is het voor zorgprofessionals eenvoudig om snel toegang te krijgen tot de informatie die zij tijdens een consult nodig hebben.
 • Nederlandse focus: Het Farmacotherapeutisch Kompas is specifiek gericht op de Nederlandse gezondheidszorg, waardoor het rekening houdt met de richtlijnen, vergoedingssystemen en beschikbare geneesmiddelen in Nederland. Dit maakt het een relevante bron van informatie voor zorgprofessionals die in Nederland werken.
 • Wetenschappelijke aanbevelingen: Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt aanbevelingen voor de behandeling van verschillende aandoeningen en ziekten op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie.
 • Overzicht van geneesmiddelen: Het Farmacotherapeutisch Kompas biedt uitgebreide informatie over vrijwel alle geneesmiddelen die in Nederland beschikbaar zijn, inclusief informatie over doseringen, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties met andere geneesmiddelen.
 • Vergelijking van behandelingen: Het Farmacotherapeutisch Kompas maakt het mogelijk om verschillende behandelingen en geneesmiddelen met elkaar te vergelijken op basis van effectiviteit, bijwerkingen en kosten. Dit kan zorgprofessionals helpen om de meest geschikte en kosteneffectieve behandeling voor hun patiënten te kiezen.

Nadelen van het Farmacotherapeutisch Kompas

Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas veel voordelen biedt, zijn er ook enkele beperkingen en nadelen:

 • Informatieoverload: Het Farmacotherapeutisch Kompas bevat een enorme hoeveelheid informatie over geneesmiddelen. Dit kan in sommige gevallen juist niet behulpzaam zijn voor zorgprofessionals, vooral als ze snel een beslissing moeten nemen.
 • Individuele variatie: Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas wetenschappelijke aanbevelingen biedt, kunnen individuele factoren van een patiënt of specifieke situaties ervoor zorgen dat de aanbevelingen niet altijd van toepassing zijn. Zorgverleners moeten hun eigen professionele inzicht gebruiken om de beste behandelkeuze te maken.
 • Vertraging in updates: Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas regelmatig wordt bijgewerkt, is het mogelijk dat de nieuwste informatie nog niet is opgenomen in het Kompas. Dit betekent dat zorgprofessionals soms zelf op de hoogte moeten blijven van de meest recente ontwikkelingen rondom geneesmiddelen.
 • Beperkte internationale relevantie: Het Farmacotherapeutisch Kompas is gericht op de Nederlandse gezondheidszorg. Voor zorgprofessionals die in andere landen werken, kan de informatie minder relevant zijn. Zij moeten mogelijk aanvullende bronnen raadplegen die specifiek gelden voor hun eigen land of regio.
 • Soms moeilijk te begrijpen: Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas in eerste instantie bedoeld is voor zorgprofessionals, kunnen patiënten baat hebben bij toegang tot betrouwbare informatie over hun medicatie. Het kompas is voor iedereen gratis toegankelijk, maar is dus niet specifiek geschreven voor patiënten. Dit kan betekenen dat het daardoor soms moeilijk te begrijpen is voor mensen zonder medische achtergrond.

Hoe betrouwbaar is het Farmacotherapeutisch Kompas?

Het Farmacotherapeutisch Kompas is over het algemeen zeer betrouwbaar. Het wordt ontwikkeld en onderhouden door het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland is een onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. De informatie in het Farmacotherapeutisch Kompas is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, klinische richtlijnen en praktijkervaringen van zorgprofessionals.

Hoewel het Farmacotherapeutisch Kompas over het algemeen als betrouwbaar wordt beschouwd, is het belangrijk voor zorgprofessionals om hun klinische beoordeling en ervaring te gebruiken bij het toepassen van de informatie in de praktijk. In sommige gevallen kunnen bijzondere situaties of factoren ervoor zorgen dat de informatie uit het Farmacotherapeutisch Kompas niet van toepassing is voor een patiënt.

Het verschil tussen het Farmacotherapeutisch Kompas en Thuisarts.nl

Je zou kunnen denken dat Het Farmacotherapeutisch Kompas hetzelfde is als een website zoals Thuisarts.nl, maar ze zijn niet hetzelfde. Hoewel beide bronnen betrekking hebben op gezondheidszorg en medische informatie, hebben ze verschillende doelen en doelgroepen.

Zo is het Farmacotherapeutisch Kompas bedoeld voor zorgprofessionals zoals artsen, apothekers en verpleegkundigen. Het biedt uitgebreide en actuele informatie over geneesmiddelen en behandelingen. Het Kompas helpt zorgprofessionals bij het nemen van weloverwogen en veilige beslissingen bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie.

Thuisarts.nl, daarentegen, is specifiek gericht op patiënten en het algemene publiek. De website is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en bevat betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid en ziekten. Thuisarts.nl biedt informatie over veelvoorkomende aandoeningen, symptomen, behandelingen en preventieve maatregelen, evenals tips en adviezen voor het omgaan met gezondheidsproblemen. Het doel van Thuisarts.nl is om mensen te helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun eigen gezondheid en om hen te ondersteunen in de communicatie met hun zorgverleners.

Samengevat: het Farmacotherapeutisch Kompas richt zich op zorgprofessionals en biedt gedetailleerde informatie over geneesmiddelen, terwijl Thuisarts.nl zich richt op het algemene publiek en informatie biedt over gezondheid en ziekte in begrijpelijke taal.

Wat zijn betrouwbare alternatieven voor het Farmacotherapeutisch Kompas?

Er zijn verschillende betrouwbare alternatieven voor het Farmacotherapeutisch Kompas beschikbaar, zowel nationaal als internationaal. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • NHG-Standaarden: In Nederland zijn de NHG-Standaarden (Nederlands Huisartsen Genootschap) een betrouwbare bron van informatie voor huisartsen. Deze richtlijnen bestaan uit aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk, inclusief behandeling met geneesmiddelen. Vaak gebruiken huisartsen in Nederland een combinatie van de NHG-standaarden in combinatie met het Farmacotherapeutisch Kompas.
 • Medicijnkosten.nl: Deze Nederlandse website, ook beheerd door het Zorginstituut Nederland, biedt informatie over de kosten en vergoedingen van geneesmiddelen in Nederland.
 • British National Formulary (BNF): In het Verenigd Koninkrijk is de BNF een bron voor zorgprofessionals met uitgebreide informatie over geneesmiddelen.
 • U.S. Food and Drug Administration (FDA): De Amerikaanse FDA is een belangrijke bron van informatie over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De FDA-website bevat informatie over goedgekeurde geneesmiddelen, veiligheidsinformatie, klinische proeven en waarschuwingen.
 • European Medicines Agency (EMA): De EMA is een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor de beoordeling en goedkeuring van geneesmiddelen in de EU. Hun website bevat informatie over goedgekeurde geneesmiddelen, bijwerkingen en waarschuwingen.
 • UpToDate: UpToDate is een internationale bron die actuele, wetenschappelijke medische informatie biedt, inclusief informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen.
 • Medscape: Medscape is een gratis online medische bron die informatie biedt over geneesmiddelen, nieuws en medische educatie voor zorgprofessionals.

Het is belangrijk op te merken dat sommige van deze bronnen zich richten op specifieke landen of regio’s en dat de beschikbaarheid en vergoeding van geneesmiddelen per land kunnen verschillen. Zorgprofessionals dienen altijd de lokale richtlijnen en regelgeving in acht te nemen bij het toepassen van informatie uit internationale bronnen.

Betrouwbare informatie

Wij zijn een onafhankelijke website gespecialiseerd in zorgverzekeringen. Ons doel is het inzichtelijk en transparant maken van informatie over zorgverzekeringen en hiervoor werken we met een vast team van specialisten. Lees meer over Zorgpremies.nl

Betrouwbare informatie

Voor de totstandkoming van deze pagina zijn o.a. onderstaande bronnen gebruikt:

 • www.zorginstituutnederland.nl.nl
 • www.farmacotherapeutischkompas.nl

Medisch advies

Onze website heeft als doel om bezoekers zo goed mogelijk te informeren over verzekeringen in begrijpbare taal. Wij zijn geen zorgverlener en mogen dan ook geen medisch advies geven. Heb je een medische vraag? Leg deze dan voor aan een arts of een medisch professional. Geeft een arts andere informatie dan hetgeen je op onze website leest, luister dan altijd naar je arts.

Keurmerk

Zorgpremies.nl is gecertificeerd door:
Logo Erkend Vergelijker