Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Zorgverzekering problemen

Wellicht loop je op dit moment tegen een probleem met je zorgverzekering aan. Bijvoorbeeld een conflict met je zorgverzekeraar, een betalingsachterstand met betrekking tot je premie of weigering tot toelating tot een aanvullende zorgverzekering. Op deze pagina word je per situatie met uitgebreide informatie verder geholpen bij het aanpakken van problemen met je zorgverzekering.

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Klachten over de zorgverzekeraar

Indien je een klacht hebt over je zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat je een bepaalde vergoeding niet (volledig) krijgt uitgekeerd of ontevreden bent met de klantenservice, kan je dit het beste eerst aankaarten bij je zorgverzekeraar. Wordt de klacht niet naar wens afgehandeld? In dat geval kan je de stap overwegen naar het SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen). Deze commissie zal de klacht officieel in behandeling nemen, de situatie onderzoeken en een bindende uitspraak doen.

Lees meer informatie over klachten over de zorgverzekeraar

Klachten over de zorgverlener

Je ontvangt zorg bij diverse zorgverleners. Het kan zijn dat je een klacht hebt of zelfs in conflict raakt met een zorgverlener, bijvoorbeeld omdat je vindt dat er onprofessioneel is gehandeld. Indien het niet mogelijk is de klacht bespreekbaar te maken met de zorgverlener zelf, kan een onafhankelijke bemiddelaar worden ingeschakeld. De klacht kan ook worden voorgelegd aan de klachtencommissie van bijvoorbeeld je ziekenhuis of huisarts of het medisch tuchtcollege. Tot slot kan je bij zaak- of letselschade terecht bij de Geschillencommissie Zorginstellingen.

Meer informatie over klachten over de zorgverlener

Zorgpremie niet betalen

Iedere maand dien je zorgpremie voor je zorgverzekering te betalen. Het kan voorkomen dat je een keer niet voldoende geld op je rekening hebt staan. Indien deze situatie zich blijft aanhouden bouw je een betalingsachterstand op. Je zal in eerste instantie betalingsherinneringen van je zorgverzekeraar ontvangen. Pas als je na 6 maanden nog steeds geen betalingen hebt verricht, word je door je zorgverzekeraar als wanbetaler gemeld bij het Zorginstituut Nederland. Je bent dan overigens nog steeds verzekerd. De premie zal door het Zorginstituut worden ingehouden op je bron van inkomsten.

Bekijk en lees hier meer informatie over de zorgpremie niet betalen

Overkoepelende zorgorganisaties

Er zijn in Nederland diverse overkoepelende zorgorganisaties die de kwaliteit van zorg monitoren en bewaken. Daarnaast helpen deze organisaties met het geven van advies, opstellen van regelgeving en het behandelen van klachten en geschillen. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn het Zorginstituut Nederland (NZa), de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Lees hier meer over de verschillende overkoepelende zorgorganisaties

Andere werkgever of ontslagen?

Het verliezen of wisselen van baan kan invloed hebben op je zorgverzekering. Dit is met name het geval indien je collectief verzekerd bent via je werkgever. Bij ontslag kan je deze collectieve zorgverzekering doorgaans niet aanhouden. Een ander scenario kan zijn dat je een nieuwe collectieve zorgverzekering via je nieuwe werkgever krijgt aangeboden. Je dient dan over te stappen.

Meer informatie over je zorgverzekering bij een andere werkgever of ontslag