Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Overkoepelende zorgorganisaties

Om de zorg in Nederland te bewaken en in de gaten te houden zijn er verschillende overkoepelende organisaties. De overkoepelende organisaties controleren of de verschillende zorginstanties werken volgens de gestelde regels. Hiernaast zijn er verschillende organisaties die een adviserende functie hebben, de regels opstellen of inwoners van Nederland helpen met het oplossen van geschillen met zorgverzekeringen en zorginstanties.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft als taak om de markt tussen de verschillende zorginstanties goed te laten verlopen. Dit doet de NZa door het gedrag van de verschillende zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de gaten te houden. De overheid heeft hier regels en doelstellingen voor bepaald. Hierdoor blijft de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Ook zal er een hogere efficiëntie, kwaliteit en transparantie behaald worden. De NZa stelt zelf ook regels op en stelt de budgetten en tarieven vast voor de gedeelten van de markt waar zorginstanties dit niet zelf mogen bepalen. Hiernaast stelt de NZa voor dit gedeelte van de zorgmarkt voorwaarden op over de marktwerking .

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen, CVZ) is een uitvoerend- en adviserend orgaan. De drie belangrijkste taken van het Zorginstituut zijn:

  • Het Zorginstituut adviseert onder andere over de samenstelling van het basispakket.
  • Het Zorginstituut verdeelt premies onder zorgverzekeraars en zorgkantoren. Hierbij krijgen verzekeraars met klanten in een risicogroep meer premie.
  • Het uitvoeren van regelingen. Hierbij kun je denken aan administratie, het waarborgen van zorg voor mensen in het buitenland en verschillende wetgevingen en verdragen zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) en verdragen met het buitenland uitvoeren.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De SKGZ is een onafhankelijke partij die geschillen oplost tussen de burger en de zorgverzekeraar. Je kunt hier terecht wanneer je er echt niet uitkomt met jouw zorgverzekeraar. Hiervoor moet je wel eerst een brief hebben gestuurd aan je zorgverzekeraar met de vraag of deze nog een keer naar het probleem wil kijken. Dit staat in je zorgverzekeringsvoorwaarden.

Als jij en je zorgverzekeraar er hierna nog niet uitkomen of wanneer je al meer dan 4 weken wacht op een reactie, dan kun je op de website van de SKGZ kijken hoe je met jouw klacht contact op kunt nemen met het SKGZ. Wanneer je jouw geschillen meldt bij de SKGZ, dan kom je als eerste terecht bij de ombudsman. Indien deze geen mogelijkheden tot een oplossing of bemiddeling ziet, kun je terecht bij de geschillencommissie.

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

De RVS is een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan dat advies geeft aan het parlement en de regering. Het werkgebied van de RVS is opgesplitst in zes delen: preventie, gezonde voeding, gezonde arbeidsomstandigheden, optimale gezondheidszorg, gezonde leefomgeving en innovatie. Het advies van de RVS is gebaseerd op de toegankelijkheid en kwaliteit in de gezondheidszorg. De RVS geeft advies op aanvraag en vanuit eigen ervaring.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)

De KNMP is een branche- en beroepsorganisatie voor apothekers. Deze organisatie helpt en ondersteunt apothekers. Daarnaast stimuleert deze organisatie het vak (praktisch en theoretisch). Hiervoor ontwikkelt de KNMP diensten en producten die relevant zijn voor de apothekers. Ruim 90% van de apothekers in Nederland is aangesloten bij deze branche- en beroepsorganisatie.