Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Doof of slechthorend

Heb je last van gehoorproblemen? Er zijn tegenwoordig vele hulpmiddelen die het leven een stuk eenvoudiger kunnen maken. Vanuit de basiszorgverzekering worden vele hulpsystemen voor slechthorenden vergoed. Je vindt hier een overzicht van beschikbare hulpmiddelen en bijbehorende vergoedingen.

Vergoeding hoortoestellen

Vanuit de basiszorgverzekering krijg je voor de aanschaf van een hoortoestel 75% van de kosten vergoed. Je moet dus altijd 25% zelf betalen. Voor deze wettelijke eigen bijdrage kan je wel een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Vaak is deze vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage aan een maximum verbonden, bijvoorbeeld tot € 300,- per jaar. In de polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering kan je vinden of je in aanmerking komt voor deze vergoeding.

Vergoeding botverankerd hoorsysteem

Bij niet alle mensen werken traditionele hoortoestellen voldoende. Sommige geluidsgolven worden in de gehoorgang verhinderd. Botverankerde hoorsystemen verhelpen dit door de geluidstrillingen via het schedelbot te versturen.

De implantie van een botverankerd hoorsysteem gebeurt in het ziekenhuis. Je krijgt voor deze behandeling en voor de eerste aanschaf van het hoorsysteem (inclusief accu) een vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. Je verplicht eigen risico is hier wel op van toepassing.

Vergoeding tekst- en beeldtelefoons

Voor een tekst- of beeldtelefoon kan je vanuit de basisverzekering een volledige vergoeding krijgen. Je betaalt ook geen verplicht eigen risico. Wel moet je de abonnementskosten zelf betalen. Je komt voor een tekst- of beeldtelefoon in aanmerking wanneer:

  • je aan de minimale waarde dB aan gehoorverlies voldoet. De meeste verzekeraars stellen dit minimum op 35 dB.
  • je conversaties op normale sterke (55 dB) ook met je hoortoestel niet meer verstaat.

Sommige verzekeraars stellen daarnaast voor een vergoeding van een beeldtelefoon een beheersing van de gebarentaal als voorwaarde. Je dient de telefoon voor een volledige vergoeding ook altijd aan te vragen bij een gecontracteerde leverancier.

Vergoeding wek- en waarschuwingsinstallaties

Je kan doordat je slechthorend bent problemen ondervinden met het horen van de deurbel of je wekker. Het installeren van speciale waarschuwingsinstallaties kan dit probleem wegnemen. Je deurbel geeft dan bijvoorbeeld geen geluidsignaal, maar een lichtsignaal. Wek- en waarschuwingsinstallaties worden volledig door de basisverzekering vergoed. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • er moet een minimaal aantal dB gehoorverlies bij je gemeten zijn. Dit aantal verschilt per verzekeraar, maar is meestal 35 dB.
  • je moet de installaties afnemen bij de leverancier waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten.

Je betaalt voor de wek- en waarschuwingsinstallaties geen verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt wel op de onderhoudskosten van de installaties.

Vergoeding signaalhond

Wanneer je volgens je arts of een behandelaar vanuit een audiologisch centrum volledig doof bent, kom je in aanmerking voor een signaalhond. Je kan hiervoor een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering krijgen. Wel geldt altijd het eigen risico. Wanneer je naar een hondenschool gaat waar je verzekeraar geen contract mee heeft, dan krijg je vaak maar een maximaal bedrag vergoed.

Vergoeding ringleiding, infrarood- of FM-apparatuur

Met behulp van ringleiding- infrarood- of FM-apparatuur kan televisiekijken of radio luisteren voor slechthorenden een stuk fijner worden. De systemen brengen het geluid storingsvrij over. Voor deze hulpmiddelen gelden de volgende regels:

  • Je krijgt een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering voor het systeem, niet voor bijvoorbeeld de televisie of telefoon zelf.
  • Het eigen risico is op deze hulpmiddelen van toepassing.
  • Je moet een minimaal gehoorverlies van gemiddeld 40 dB hebben.
  • Je verliest door ruis minimaal 3 dB aan gehoor.
  • Er dienen systemen te worden aangevraagd bij een leverancier waarmee je zorgverzekeraar een overeenkomst heeft.

Vergoeding solo-apparatuur

Solo-apparatuur kan de verstaanbaarheid tussen een spreker en een luisteraar verbeteren en wordt daarom vaak gebruikt tijdens werk, lezingen of workshops. Vanuit de basiszorgverzekering kan je een vergoeding krijgen voor de ontvanger/zender, de oplader en andere bijbehorende accessoires. Je betaalt daarnaast geen verplicht eigen risico. Je krijgt de vergoeding wanneer je een verklaring van een specialist hebt en daarnaast onderwijs of arbeid verricht.