Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Herstellingsoord of zorghotel

Wanneer je een operatie hebt ondergaan gaan kan de revalidatie je zwaar vallen. Om op je gemak en in een comfortabele omgeving te kunnen herstellen zijn er in Nederland herstellingsoorden. In dit artikel kan je meer informatie vinden over de kosten die aan zo`n oord verbonden zijn en de financiële compensatie die je hiervoor kunt ontvangen.

Waarom een herstellingsoord

Een herstellingsoord is een plaats om te ontspannen, maar waar je toch 24 uur per dag alle nodige zorg kunt ontvangen. Een verblijf in een herstellingsoord is altijd tijdelijk. Er zijn diverse redenen waarom je hiervoor kan kiezen:

  • Herstel na een ziekenhuisoperatie.
  • Om als chronisch zieke tijdelijk je mantelzorgers te ontzien.
  • Wanneer je veel zorg nodig hebt kan dit een fijne vakantiebestemming zijn.
  • Om de periode dat je op een wachtlijst voor zorg staat te overbruggen.

Een herstellingsoord biedt een aantrekkelijk en comfortabel alternatief voor het ontvangen van zorg in een ziekenhuis.

Een goed herstellingsoord vinden

Wanneer je in een herstellingsoord gaat revalideren wil je natuurlijk wel in goede handen zijn. Daarnaast stellen verzekeraars vaak als eis voor een vergoeding dat je in een erkend herstellingsoord verblijft. Er zijn in totaal 13 herstellingsoorden aangesloten bij de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHz). Deze stichting controleert de Nederlandse herstellingsoorden en geeft kwaliteitscertificaten uit.

Soorten kosten

Wanneer je in een herstellingsoord verblijft zijn de kosten die je maakt op te splitsen in twee onderdelen:

  • de kosten voor de zorg die je ontvangt;
  • de kosten voor je verblijf

Voor beide kostenposten gelden er andere regels met betrekking tot vergoedingen en financiële hulp. Je leest verderop in dit artikel meer over deze compensaties.

Kosten voor verblijf

Voor een tijdelijk verblijf in een herstellingsoord kan je een vergoeding krijgen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om te bepalen of je in aanmerking komt voor deze vergoeding, bekijkt het Centrum Indiciatiestelling Zorg (CIZ) je situatie. Hierbij wordt er ook gekeken of je de aanvraag indient voor een erkend herstellingsoord.

Je dient daarom voordat je een herstellingsoord boekt een aanvraag voor deze vergoeding in te dienen bij het CIZ. Wanneer je van het CIZ geen indicatie voor vergoeding krijgt, kan je nog steeds naar het herstellingsoord vertrekken. Je zal dan alleen geen vergoeding krijgen voor je verblijf.

Kosten voor zorg

Vanuit het basispakket van de zorgverzekering krijg je de zorg in een herstellingsoord niet vergoed. Je kan je hier wel aanvullend voor laten verzekeren. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je verzekeraar en het aanvullende pakket dat je hebt. De meeste verzekeraars stellen de volgende voorwaarden:

  • Een maximaal bedrag aan vergoeding per dag. Gemiddeld is dit € 40, -. Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om dit bedrag via een duurdere aanvullende verzekering te verhogen.
  • Een maximaal aantal dagen vergoeding. Vaak worden er rond de 40 dagen in een herstellingsoord vergoed.
  • Een maximumbedrag aan vergoeding per jaar. Dit bedrag ligt bij de meeste verzekeraars rond de € 1000, – à € 2000, -.
  • Je krijgt alleen vergoeding wanneer je in een door de zorgverzekeraar erkend herstellingsoord verblijft.

Hoeveel je precies vergoed krijgt is in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar te vinden. Het is altijd mogelijk om op ieder moment over te stappen naar een andere aanvullende zorgverzekering.