Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Parkinson

Een Parkinsonpatiënt kan erg afhankelijk worden van zorg. De behandeling van de ziekte van Parkinson wordt niet helemaal vergoed door het basispakket. Een deel van de zorg zal voor eigen rekening van de patiënt komen. In dit artikel vind je informatie over waar een Parkinsonpatiënt op moet letten betreffende behandelingen en vergoedingen van de zorgverzekering.

De ziekte van Parkinson

Door de ziekte van Parkinson sterven hersencellen die signalen aan andere hersencellen doorgeven af. Het gevolg daarvan is dat iemand geleidelijk aan steeds minder goed functioneert. De ziekte ontwikkelt zich vaak op oudere leeftijd, bij mensen tussen de 50 en 70 jaar. Zo`n 1 op de 50 mensen in die leeftijd heeft Parkinson. De meest voorkomende symptomen van de ziekte zijn:

 • Vergeetachtigheid
 • Verwardheid en angst
 • Evenwichtsproblemen
 • Moeite met bewegen en spreken

Het tempo waarin de ziekte zich verspreidt verschilt sterk per persoon, evenals de klachten die Parkinson veroorzaakt. Het ziekteproces van Parkinson is daarom bij iedereen anders en iedere Parkinsonpatiënt heeft andere zorgbehoeften. Het is daarom belangrijk om de zorgverzekering specifiek op de persoonlijke zorgbehoeften aan te laten sluiten.

Gezond blijven

Om ondanks de ziekte zo lang mogelijk fit te blijven is het belangrijk dat iemand met Parkinson actief blijft. Het wordt aangeraden voor Parkinson patiënten om iedere dag minimaal een half uur te bewegen. Denk hierbij aan activiteiten zoals wandelen, zwemmen of fietsen. Wanneer dit te zwaar wordt, kunnen de 30 minuten opgebroken worden in korte bewegingsperiodes van bijvoorbeeld 10 minuten. Het is natuurlijk ook mogelijk om een sport met hulpmiddelen te gaan beoefenen, zoals nordic walking. Ook het gebruik van hulpmiddelen voor het dagelijks leven, zoals een rollator, kan helpen om zo lang mogelijk actief te blijven.

Medicijnen

Er zijn geen medicijnen die de ziekte van Parkinson kunnen genezen. Het is alleen mogelijk om medicijnen te nemen om de klachten te verminderen. De meest gebruikte medicijnen bij Parkinson zijn levodopa en dopamineagonist. Deze medicijnen helpen om makkelijker te bewegen en gaan het vele trillen tegen. Voor een specifieke situatie kan een arts ook andere medicijnen voorschrijven.

Veel mensen met Parkinson hebben last van bijwerkingen, zoals duizeligheid, verwardheid en misselijkheid. Het is belangrijk om altijd contact met een arts op te nemen wanneer de medicijnen te veel bijwerkingen veroorzaken. De medicatie kan hier namelijk op afgestemd worden.

Vergoeding medicijnen

De meeste medicijnen voor Parkinson worden vergoed vanuit het basispakket. Deze medicijnen zijn namelijk opgenomen in het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS) van de overheid. Je dient wel met de volgende regels rekening te houden:

 • Voor de vergoeding van medicijnen geldt altijd het eigen risico. In 2023 is het verplichte eigen risico € 385,- per jaar.
 • Verzekeraars bepalen zelf welk merk van een bepaald medicijn zij vergoeden. Vaak is dit de goedkoopste variant. Wanneer je een ander merk gebruikt, zal de verzekeraar dit niet altijd vergoeden.

Het is mogelijk om je aanvullend te verzekeren voor een complete vergoeding van medicijnen. Je sluit dan een `100% vergoeding medicijnen GVS` af.

Vergoeding Azilect

Het medicijn Azilect (Rasagiline) wordt niet vergoed door de basiszorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland heeft de werking van dit duurdere medicijn nog niet als bewezen verklaard. Veel Parkinson patiënten hebben echter baat bij het medicijn. Een aantal zorgverzekeraars heeft dit medicijn daarom toegevoegd aan de aanvullende zorgverzekering. Of de zorgverzekeraar dit medicijn vergoedt, vind je in de polisvoorwaarden van de aanvullende zorgverzekering.

Behandeling

Naast medicijnen kan een Parkinson patiënt behoefte hebben aan andere zorg. Veel mensen hebben baat bij:

 • Fysiotherapie. Dit wordt niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Je moet hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Ergotherapie. Je krijgt vanuit het basispakket 10 uur ergotherapie vergoed. Voor een vergoeding voor meer behandelingen moet je een aanvullende verzekering afsluiten.
 • Logopedie. Vanuit de basisverzekering krijg je behandelingen voor medische logopedie vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding hulpmiddelen

Loophulpmiddelen zoals krukken en rollators worden sinds 2013 niet meer vergoed door de basiszorgverzekering. Je moet deze nu zelf betalen of hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. Wanneer je hier geen geld voor hebt, kan je in aanmerking komen voor een aanvulling op je bijstandsuitkering. Dit is de Bijzondere Bijstand.

De hulpmiddelen die je misschien nodig hebt om zelfstandig in huis te kunnen blijven wonen, krijg je vergoed vanuit de gemeente. Je kan hierbij denken aan een traplift of deuropener. Deze zorg komt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanvullende verzekering afsluiten

Wanneer iemand door Parkinson een hoge zorgbehoefte heeft, is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten. Let daarbij op de volgende zaken:

 • Vergoedt de verzekering het merk medicijnen dat je gebruikt?
 • Worden er voldoende sessies fysiotherapie of ergotherapie vergoed?
 • Worden loophulpmiddelen vergoed?
 • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding?

Het is verstandig om meerdere aanbieders met elkaar te vergelijken en zo de verzekering goed af te stemmen op de situatie. Een aanvullende zorgverzekering kan je het gehele jaar door afsluiten. Je hoeft de aanvullende verzekering ook niet af te sluiten bij de verzekeraar waar je de basiszorgverzekering hebt. Een verzekeraar mag wel weigeren om iemand aanvullend te verzekeren.

Belastingaftrek zorgkosten

Wanneer er veel kosten waren gemaakt voor een ziekte, kon je deze kosten altijd aftrekken van de belasting als aftrekpost `specifieke zorgkosten`. Vanaf 2014 zijn de regels hierover anders geworden. Het vergoeden van de specifieke zorgkosten is sindsdien een taak van de gemeente. Aangezien de gemeenten hier veel minder geld voor hebben, is de kans klein dat je nog een tegemoetkoming in de gemaakte zorgkosten krijgt. Toch is het goed om te dit controleren.