Veranderingen in 2013

Veranderingen zorgverzekering 2013

Iedere Nederlander moet verplicht een basisverzekering van een zorgverzekeraar hebben. De dekking van deze verzekering is wettelijk vastgelegd. De overheid bepaalt jaarlijks welke zorgkosten er vanuit de basiszorgverzekering worden vergoed. Ook in 2013 zullen er weer enkele zaken gaan veranderen in het basispakket van de zorgverzekering.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico van de basiszorgverzekering is het bedrag dat je zelf moet betalen bij zorgkosten. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Dit verplicht eigen risico geldt voor iedereen en heeft in tegenstelling tot het vrijwillig eigen risico geen invloed op de hoogte van je maandelijkse premie. In 2012 was het eigen risico 220 euro. Dit wordt voor 2013 verhoogd naar 350 euro.   Om mensen met een lager inkomen te helpen bij het financieren van deze zorgkosten, keert de overheid maandelijks zorgtoeslag uit aan deze huishoudens. Aan de hand van je inkomen wordt bepaald of je recht hebt op deze zorgtoeslag en op hoeveel geld je recht hebt. De zorgtoeslag is verbonden aan een maximumbedrag. Ter compensatie voor het hogere eigen risico stijgt in 2013 de zorgtoeslag van maximaal 835 euro naar maximaal 950 euro per jaar.

Hulpmiddelen

Vanaf 2013 worden de rollator en andere eenvoudige hulpmiddelen om mee te lopen uit het basispakket gehaald. Deze loopmiddelen worden dan dus niet meer vergoed. Het gaat hierbij om langdurige hulpmiddelen, de uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik worden nog wel vergoed. Verder wordt er in 2013 een eigen bijdrage gevraagd voor hoortoestellen. Deze eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten.

Ouders

De voorwaarden voor vergoeding van Ivf-behandelingen worden in 2013 aangescherpt. Vrouwen krijgen maximaal 3 Ivf-behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Vanaf 43 jaar hebben vrouwen geen recht meer op een vergoeding van Ivf-behandelingen. Hierbij geldt verder dat er bij vrouwen tot 38 jaar recht is op terugplaatsing van 1 embryo per behandeling en bij vrouwen van 38 tot 43 jaar recht is op terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s. Verder worden in 2013 de regels met betrekking tot vergoeding van fluoridebehandelingen voor kinderen versoepeld. De leeftijdsgrens van 6 jaar vervalt, waardoor ook kinderen onder de 6 jaar de fluorideapplicaties vergoed krijgen.

Teruggedraaide regelingen

In 2012 zijn er een aantal zaken uit het basispakket gehaald. Enkele van deze regelingen worden in 2013 weer teruggedraaid. Zo wordt dieetadvies straks weer vergoed uit het basispakket. Hiervoor zal echter wel een maximum van 3 behandeluren gelden. Ook het stoppen-met-rokenprogramma onder begeleidende hulp van een zorgverlener komt terug in het basispakket. Tot slot wordt ook de eigen bijdrage in de kosten voor tweedelijns- geestelijke gezondheidszorg weer afgeschaft.

Tandarts

In het jaar 2012 is de overheid gestart met een experiment waarbij tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten de vrijheid kregen om zelf hun behandelprijzen te bepalen. Dit experiment was vastgelegd voor een periode van drie jaar, maar wordt in 2013 weer teruggedraaid. Vanaf 1 januari 2013 legt de overheid weer jaarlijks vast wat de prijzen van mondzorgbehandelingen zijn. De nieuwe tarieven worden in december 2012 bekendgemaakt.