Veranderingen in 2017

Veranderingen zorgverzekering 2017

Op 20 september 2016 is op Prinsjesdag door Koning Willem Alexander de troonrede voorgedragen. Ieder jaar blijkt uit de troonrede in hoeverre het Nederlandse zorgstelsel en de zorgverzekering gaan veranderen. Zo wordt onder meer de verwachte zorgpremie bekend gemaakt, de zorgtoeslag, het eigen risico en de wijzigingen in de basiszorgverzekering. Op deze pagina lees je meer over alle belangrijke veranderingen in de zorgverzekering 2017.

De belangrijkste veranderingen op een rij

  • Zorgpremie: de premie voor de zorgverzekering zal dit jaar naar verwachting met gemiddeld €10,- stijgen. Het bedrag valt blijkens de premie van DSW waarschijnlijk hoger uit dan de schatting van €3,50 door het kabinet. Dit is het gevolg van een toename in zorgkosten op het gebied van onder meer wijkverpleging, medicatie en uitbreiding van de basisverzekering.
  • Eigen risico: het eigen risico blijft in 2017 gelijk: €385,-.
  • Zorgtoeslag: de zorgtoeslag voor de lage inkomensgroepen zal naar verwachting met ongeveer €1,50 p.p. per maand stijgen. Voor meerpersoonshuishoudens is dit bedrag €3,50.
  • Basispakket: het basispakket wordt uitgebreid met een aantal chirurgische ingrepen (medisch noodzakelijke besnijdenis, bovenooglidcorrecties en in bepaalde gevallen borstconstructies), kunsthoek- of snijtanden voor jongeren tot 22 jaar, fysiotherapie bij etalagebenen en bepaalde behandelingen voor chronische darmverstoppingen.

Stijging zorgpremie 2017

In de troonrede 2016 brengt het kabinet de verwachting naar voren dat de zorgpremie met ongeveer €3,50 per maand zal stijgen. Uit de eerste bekendmaking van de zorgpremie door verzekeraar DSW blijkt dat deze schatting wellicht te optimistisch uitvalt gezien alle extra zorguitgaven op het gebied van onder meer wijkverpleging en de uitbreiding van het basispakket. De premie van DSW wijst eerder op een stijging van gemiddeld €10,- per maand. Alle premies voor 2017 worden door de zorgverzekeraars uiterlijk half november 2016 bekend gemaakt.

Eigen risico 2017

Het eigen risico blijft in 2017 gelijk aan het bedrag aan eigen risico vastgesteld in 2016: €385,-. Sinds de invoering van het eigen risico is dit het eerste jaar waarin het eigen risico niet zal stijgen. Het eigen risico vervalt in 2017 overigens voor bepaalde vormen van zorg, waaronder dieetadvies.

Zorgtoeslag 2017

Alle personen met een relatief laag inkomen hebben recht op extra financiële steun ter bekostiging van de zorgverzekering: de zorgtoeslag. Dit jaar zal de zorgtoeslag ongeveer €1,50 per persoon per maand stijgen. Voor meerpersoonshuishoudens zal deze stijging ongeveer €3,50 bedragen.

Basispakket 2017

In 2017 zal het basispakket inhoudelijk veranderen en worden uitgebreid met de volgende zorgvormen:

  • Toevoeging van bepaalde chirurgische behandelingen: de medische noodzakelijke besnijdenis, de bovenooglidcorrectie bij een verlamd bovenooglid en borstreconstructies in geval (trans)vrouwen geen borstgroei hebben.
  • Fysiotherapie voor etalagebenen: tot max. 37 behandelingen
  • Mondzorg voor jongeren die blijvend een hoek/snijtand missen: indien het ontbreken van deze tanden gevolg is van een ongeval of afwijking.
  • Eigen bijdrage klikgebit: vanaf 2017 geldt een eigen bijdrage van 8% (bovenkaak) en 10% (onderkaak) van de behandelkosten.
  • Eerstelijns verblijf: indien je om medische redenen niet thuis kan wonen
  • NIPT-test: deze test is vanaf april 2017 beschikbaar voor iedere vrouw in Nederland. Het betreft een gedeeltelijke vergoeding van €285,- per behandeling.


De nota’s van ziekenhuizen worden bovendien verduidelijkt: op de nota wordt vanaf 2017 aangegeven welke medicijnen onderdeel van de behandeling zijn en welke apart dienen te worden bekostigd. Daarnaast zijn er ook een aantal voorgestelde veranderingen die het niet hebben gehaald. Zo blijft de werelddekking voor medisch noodzakelijke zorg in het buitenland in het basispakket als dekking bestaan. Vergelijk aan de hand van de vergelijktool de (dekking van) de verschillende zorgverzekeringen en indien bekend, de nieuwe premies!