Veranderingen in 2018

Veranderingen 2018

De zorg is jaarlijks aan verandering onderhevig. Tijdens Prinsjesdag wordt ieder jaar definitief bekendgemaakt wat deze veranderingen inhouden. Onder meer de dekking van het basispakket van de zorgverzekeringen, de zorgpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag worden van overheidswege ieder jaar opnieuw vastgesteld. De verhoging van de zorgpremie kan bijvoorbeeld een reden voor je zijn om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen. Uiterlijk 12 november 2017 zijn alle zorgverzekeraars verplicht de nieuwe premies bekend te maken. Dat betekent dat je in 2018 een week eerder kunt overstappen dan in voorgaande jaren.

Benieuwd naar alle veranderingen voor het komende zorgjaar? In onderstaand overzicht zijn deze voor je op een rij gezet.

Overzicht belangrijkste veranderingen

 • Eigen risico: in 2018 verandert het eigen risico niet ten opzichte van 2017, het blijft €385,-;
 • Zorgpremie: de premie van de zorgverzekering zal in 2018 met gemiddeld €25,80 op jaarbasis stijgen;
 • Basisverzekering: de basiszorgverzekering wordt uitgebreid met twee nieuwe vergoedingen voor fysiotherapie en zittend ziekenvervoer en nieuwe geneesmiddelen, waaronder borstkanker, darmverstopping en hepatitis C;
 • Zorgtoeslag: alleenstaanden zonder toeslagpartner kunnen maandelijks tot €11,- meer zorgtoeslag krijgen;
 • Inkomensafhankelijke bijdrage: deze bijdrage stijgt met 0,25% naar 6,90%.

Premie zorgverzekering 2018

Uit de Rijksbegroting blijkt dat de premie voor de zorgverzekering in 2018 zal stijgen met in totaal €72,-. Dat houdt in dat je als verzekerde €6,- meer per maand aan premie zult gaan betalen. Uiteindelijk maken de zorgverzekeraars op uiterlijk 12 november 2017 de definitieve premies bekend. Hoe komt het dat de premie stijgt?

 • Als gevolg van inflatie stijgt de zorgpremie;
 • In de begroting van zorgverzekeraars in 2016 is sprake van een financiële tegenslag van 400 miljoen;
 • Zorginstellingen die zich bezighouden met langdurige zorg hebben het zwaar. Om de financiële problematiek te beperken en faillissementen te voorkomen is een forse investering nodig.
 • AWBZ-taken worden overgeheveld naar het basispakket met kosten van €100,- per verzekerde (verspreid over vijf jaar).

Bijzonder is het feit dat DSW, de zorgverzekeraar die jaarlijks trouw als eerste de premie bekend maakt, juist de premie €6 op jaarbasis laat dalen.

Eigen risico zorgverzekering 2018

In eerste instantie is bekend gemaakt dat het eigen risico in 2018 zal gaan stijgen met €15,-. Uiteindelijk is de dag na Prinsjesdag het eigen risico definitief bekendgemaakt: deze blijft in 2018 gelijk met €385,-.

Basispakket zorgverzekering 2018

De basisverzekering wordt in 2018 met een tweetal vergoedingen en nieuwe medicatie uitgebreid. Het betreft:

 • Patiënten met artrose kunnen 12 fysiotherapiebehandelingen vergoed krijgen;
 • Oncologie patiënten, behandeld met immuuntherapie, krijgen thans zittend ziekenvervoer vergoed;
 • Nieuwe medicatie komt voor vergoeding in aanmerking, het gaat om medicatie voor borstkanker, hepatitis C en darmverstopping.

Zorgtoeslag 2018

De zorgtoeslag in 2018 stijgt behoorlijk mee met de hiervoor vermelde premiestijging. Indien je alleenstaand bent en minder dan €28.720,- op jaarbasis verdient stijgt de zorgtoeslag in totaal met €72,- per jaar, wat neerkomt op een stijging van ongeveer €6,- per maand. Voor een gezin (tot €35.996 op jaarbasis aan inkomen) kan het bedrag zelfs oplopen tot €176,- per jaar. De stijging is tot stand gekomen op basis van een automatische correctie op de te verwachten stijging van de zorgpremies en een maatregel van het kabinet om het niveau van de koopkracht van lage inkomens te waarborgen. Bereken hier gelijk je zorgtoeslag 2018.