Veranderingen

Veranderingen

Elk jaar is het weer spannend. Wat gaan we dit jaar betalen voor onze zorgverzekering? Gaan we er erg op achteruit qua financiën? Komt er iets in het basispakket terug of wordt er juist iets geschrapt? Er wordt heel wat gespeculeerd, maar rond half november kunnen we pas met zekerheid zeggen wat de stand van zaken is voor het aankomende jaar.

Veranderingen 2020

Het eigen risico in 2020 stijgt niet en blijft €385,-
 
Lees alles over de veranderingen op de pagina veranderingen in de zorg 2020.

Veranderingen 2017

In 2017 is het basispakket van de zorgverzekering wederom aan verandering onderhevig. Dit jaar wordt de vergoeding van bepaalde zorgvormen aan de basisverzekering toegevoegd. Het gaat onder meer om bepaalde chirurgische behandelingen (correcties van verlamde bovenoogleden, besnijdenissen met medische noodzaak en borstreconstructie bij het ontbreken van borstgroei bij vrouwen of transvrouwen), fysiotherapie in geval patienten lijden aan etalagebenen en een vergoeding van kunsthoek- of snijtanden voor jongeren tot 22 jaar.

Het eigen risico in 2020 blijft gelijk (€385,-), de zorgtoeslag neemt met €1,50 op maandbasis toe en de zorgpremies stijgen naar alle waarschijnlijkheid gemiddeld €10,- per maand.
 
Lees alles over de veranderingen op de pagina veranderingen in de zorg 2017.

Veranderingen 2016

In het jaar 2016 wordt het basispakket uitgebreid met onder meer een vergoeding voor de sportarts, bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld ter behandeling van SLE en een chronische vorm van Hepatitis C). Hoewel er wellicht sprake was van een beperking van de vergoeding voor kraamzorg uit de basisverzekering, blijft deze vooralsnog onaangetast in de basisverzekering. Ook de voorgestelde beperking van vrije artsenkeuze door Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Eerste Kamer niet gehaald.
 
Lees alles over de veranderingen op de pagina veranderingen in de zorg 2016.

Veranderingen 2015

De belangrijkste verandering die in 2015 doorgevoerd wordt, is de afschaffing van de AWBZ. De langdurige zorg wordt vanaf nu onderverdeeld in andere regelingen, waarbij de zorgverzekeraars en gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering (in plaats van de overheid). Omdat dit voor hogere kosten voor de zorgverzekeraars zorgt, gaat de premie omhoog met zo`n € 100,- per jaar. Ook in 2015 is het eigen risico weer hoger geworden. De stijging was met € 15,- tot € 375,- per jaar.
 
Er wordt niet veel veranderd aan het basispakket. Twee grote aanpassingen zijn dat dyslexiezorg en psychische hulp voor kinderen uit het basispakket gaan en dat wijkverpleging juist toegevoegd wordt.
 
Lees alles over de veranderingen op de pagina veranderingen in de zorg 2015.

Veranderingen 2014

Er zijn in 2014 een aantal dingen veranderd. Het basispakket bleef nagenoeg onveranderd. Het gemak daarentegen hoe we de zorg konden ontvangen veranderde wel. Er werd vanaf nu strenger bekeken of iemand bepaalde zorg wel echt nodig heeft.

Er werd dus niks uit het basispakket gehaald, maar er werd wel iets toegevoegd. We kregen namelijk meer toegang tot psychische hulp. De huisarts ging hier een grotere rol bij spelen. Hij bepaalt vanaf nu samen met een specialist welke psychische zorg je nodig hebt. Mocht je 5 sessies hebben gehad en je hebt meer sessies nodig van een specialist, dan wordt dit voor jou vergoed.
 
Het eigen risico ging dit jaar wederom weer omhoog. Het bedrag was dit keer minder hoog dan voorgaande jaren en ook zou dit jaar het inkomensafhankelijke eigen risico nog niet worden ingevoerd. Dit jaar betaalde je in plaatst van 350 euro, 360 euro per jaar aan eigen risico.
 
Meer informatie op de pagina veranderingen in de zorg 2014.

Veranderingen 2013

Welke veranderingen onderging de zorgverzekering in 2013? Wat misschien wel de meest ´schokkende´ verandering was, was dat het eigen risico ineens met 100 euro verhoogd werd. Het ging namelijk van 250 naar 350 euro.
 
In 2013 werden de IVF- behandelingen aangescherpt. Wanneer je niet op een natuurlijke manier kinderen kan krijgen, dan kom je in aanmerking voor IVF. Vrouwen jonger dan 43 jaar kregen vanaf 2013 maximaal 3 IVF-behandelingen vergoed vanuit het basispakket.
 
Behalve dat het eigen risico hoger werd, werden er ook nog dingen uit het basispakket gehaald. Wat onder andere uit het pakket werd gehaald waren eenvoudige loophulpmiddelen. Wanneer je langdurig gebruik moest maken van loophulpmiddelen, dan kreeg je dat niet meer vergoed uit het basispakket. Voor korte duur kreeg je wel een vergoeding vanuit het basispakket.

Veranderingen in het verleden

Een paar jaar geleden was dieetadvies uit het basispakket gehaald. Dit is in 2013 weer toegevoegd aan het basispakket. Het gebruik hiervan is beperkt. Je kunt nu nog maar 3 uur per week gebruik maken van dieetadvies.
 
Een experiment dat drie jaar lang zou duren, was na 1 jaar al weer van de baan. De orthodontisten, mondhygiëniste en tandartsen mochten zelf hun prijs bepalen. Dit werd echter geen succes en in 2013 werd het experiment gestopt.