Vergoedingen fysiotherapie

Waarom fysiotherapie?

Bij de fysiotherapeut kan je terecht voor verschillende soorten behandelingen. Deze kunnen zowel preventief als repressief zijn. De fysiotherapeut helpt je bij het herstel- of revalidatieproces na een operatie, blessure of ongeval.

Tot op welke hoogte worden nu de kosten van fysiotherapie vanuit je basispakket vergoed? En welke vormen? Is het vervolgens nog interessant om een aanvullende verzekering af te sluiten voor extra dekking? Op deze vragen geven wij je in dit artikel antwoord.

Soorten fysiotherapie

Er zijn vele soorten fysiotherapeuten. In enkele gevallen heeft de soort fysiotherapie die je ontvangt invloed op de vergoeding van je zorgverzekeraar. Onder meer de volgende soorten worden hierbij onderscheiden:

  • Algemene fysiotherapie: voor hulp bij dagelijkse bewegingen.
  • Bekkenfysiotherapie: specialistische hulp bij incontinentie.
  • Geriatrische fysiotherapie: speciaal gericht op beperkingen door ouderdom. 

Waarom zou je veranderen van zorgverzekeraar?

Een zorgverzekering en de gewenste aanvullende verzekeringen sluiten aan op je persoonlijke situatie. Je persoonlijke situatie verandert ook aan de hand van de levensfasen die je doorloopt. Op basis daarvan biedt een andere zorgverzekeraar je wellicht een betere dekking of een lagere premie. Ook voorkom je zo dat je op den duur te veel betaalt voor aanvullende verzekeringen die je niet meer nodig hebt.

Basispakket

Iedereen werkzaam of woonachtig in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Je hebt daarbij de keuze uit verschillende zorgverzekeraars. In het basispakket wordt fysiotherapie niet vergoed. Er gelden daarvoor enkele uitzonderingen:

  • Indien je een chronische aandoening hebt die op de chronische lijst staat in het Besluit zorgverzekering. Je krijgt in een dergelijk geval fysiotherapie vergoed vanaf behandeling nummer 21. De eerste 20 behandelingen komen derhalve voor eigen rekening.
  • Je krijgt tot op zekere hoogte bekkenfysiotherapie vergoed. Indien je bijvoorbeeld chronisch urine-incontinentie hebt, krijg je de eerste 9 behandelingen vergoed.
  • Je krijgt fysiotherapie bij geriatrische revalidatie vergoed wanneer je opgenomen wordt of wanneer de revalidatie aansluit op ziekenhuisopname.

Wanneer je fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed krijgt, dan betaal je wel een eigen risico van € 385,- (2020).

Aanvullend pakket

Indien je in de overige gevallen een vergoeding voor fysiotherapie wilt, dien je daarvoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Een aanvullende verzekering is doorgaans een pakket waarin meerdere soorten zorg verzekerd zijn. Het is om deze reden belangrijk de overige zorg ook aan te laten sluiten op je persoonlijke zorgbehoefte. Desalniettemin kan je steeds vaker ook losse modulen afsluiten bij bepaalde zorgverzekeraars, waardoor je bijvoorbeeld buiten een pakket om voor een specifiek aantal fysiotherapiebehandelingen kan kiezen.