Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Haptotherapie

Naast een gezond lichaam, is een gezonde geest net zo belangrijk. Mensen ervaren dagelijks veel emoties. Deze kunnen positief zijn, maar ook negatief zijn. Negatieve gevoelens kunnen zelfs gevolgen hebben voor uw fysieke gezondheid. Haptotherapie helpt u om uw gevoelens beter te begrijpen. Door bewust te zijn van uw emoties en de invloed daarvan op het lichaam, krijgt u meer zelfvertrouwen en plezier in het leven.

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een alternatieve geneeswijze. Dat wil zeggen dat men gebruik maakt van ideeën en methoden buiten gebruikelijke medische behandelingen, zoals in het ziekenhuis of bij uw huisarts. Bij haptotherapie staat uzelf als persoon centraal. Hierbij kijkt de specialist naar het volledige plaatje, dus niet alleen waar uw klacht vandaan komt en hoe deze het beste te verhelpen is, maar ook wat de achterliggende oorzaak kan zijn. De persoon is één geheel met het geestelijke en lichamelijke onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Het belangrijkste aspect binnen haptotherapie is de relatie tussen gevoel en aanraking. De uitgangspunt is dat een verstoorde balans tussen gevoel en verstand voor zowel fysieke als emotionele pijn kan zorgen. Door meer bewust bezig te zijn met uw emoties en wat dit met u doet, des te beter leer u uzelf als persoon kennen. Dit kan ook leiden tot beter inzicht in de keuzes die u maakt, zowel in het verleden als in de toekomst.

Iemand aanraken is een natuurlijke en intieme vorm van communiceren. Tast is een van de eerste zintuigen die u als baby ontwikkelt en een die wij onmogelijk kunnen negeren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld zicht, waarbij u de ogen kunt sluiten. Dit is dan ook de reden waarom het binnen haptotherapie als belangrijke ‘ingang’ wordt gezien om iemand op een dieper niveau te bereiken. Uiteindelijk moet u weer dichter bij uw ware zelf komen.

TIP:
De benamingen haptonoom en haptotherapeut worden vaak door elkaar gebruikt. Een haptonoom is een medisch specialist die een basisopleiding haptonomie heeft gevolgd. Een haptotherapeut is een medisch specialist die een HBO of universitaire opleiding voor haptonomie heeft gevolgd en ook zelf diagnoses en behandelplannen mag uitvoeren.

Wanneer is haptotherapie nodig?

Haptotherapie is gericht om u in contact te laten komen met uzelf en uw plaats in de wereld. Het kan worden gezien als een aanvulling op fysiotherapie en psychotherapie. Door de persoonlijke aard van de klachten, kunnen mensen een drempel ervaren om hulp te zoeken. U kunt er echter zeker van zijn dat de behandeling gebaseerd is op respect en vertrouwen. Enkele van de meest voorkomende klachten zijn:

 • Stress en burn-out klachten;
 • Slaapstoornissen;
 • Angststoornissen;
 • Fysieke klachten zonder duidelijke oorzaak;
 • Moeizame verwerking van (persoonlijke) situaties, zoals de dood, handicap of ziekte;
 • Problemen binnen relaties of met intimiteit;
 • Obstakels om te groeien als persoon.

Mocht u vragen of twijfels hebben of een haptotherapeutische behandeling uw klachten kan verhelpen, neem dan contact op met uw huisarts of lokale haptotherapeut.

TIP: Haptotherapie kan van ook toegevoegde waarde zijn voor bepaalde leeftijden en levensgebeurtenissen. Zo kan een kind dat met zichzelf in de knoop zit baat hebben bij persoonlijke begeleiding. Daarnaast kan de emotionele ontwikkeling tijdens en na de zwangerschap belangrijke inzichten opleveren.

Vergoedingen voor haptotherapie

Vanuit de basisverzekering komt u niet in aanmerking voor de vergoeding van uw zorgkosten. Hiervoor bent u aangewezen op aanvullende pakketten. U maakt dus geen gebruik van uw verplicht eigen risico (385 euro). Daarnaast is het goed om de volgende punten in de gaten te houden:

 • Haptotherapie valt bij de meeste verzekeraars onder alternatieve geneeswijzen. Hiervoor moet u meestal een specifiek pakket nemen.
 • Wanneer u gebruik maakt van andere vormen van alternatieve geneeswijzen, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw vergoeding omdat deze vanuit hetzelfde budget worden gedekt.
 • Sommige verzekeraars geven echter geen vergoeding voor haptotherapie.
 • De meeste verzekeraars vergoeden een maximum budget per dag/behandeling. Het aantal hangt af van het pakket dat u afneemt.
 • Daarnaast hebben de meeste verzekeraars ook een maximum budget per jaar dat u kunt besteden aan haptotherapie. De hoogte hangt af van het pakket dat u afneemt.
 • Sommige verzekeraars gaan alleen over tot vergoeding wanneer de specialist is aangesloten bij een beroepsvereniging zoals Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) of wanneer deze terug te vinden is in de digitale zorggids/zorgvinder.
 • Het is belangrijk om in de gaten te houden dat hoe hoger de vergoeding is die u kiest, hoe hoger de premie (het maandbedrag) zal zijn.

TIP:
U heeft geen medische verwijzing van de huisarts nodig als u wil beginnen aan een haptotherapeutische behandeling of wanneer u de kosten wil declareren bij uw zorgverzekeraar.