Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Mantelzorg

Wanneer iemand in uw familie of uw partner langdurig ziek raakt, kunt u ervoor kiezen om (een gedeelte) van de zorgtaken op u te nemen. Hierdoor kunt u uw geliefde de zorg geven die hij of zij nodig heeft, veilig bij u thuis. Het is alleen niet altijd eenvoudig om de nieuwe verantwoordelijkheden samen met de andere dagelijkse taken uit te voeren. Mantelzorg neemt verder niet alleen extra tijd, maar ook extra kosten met zich mee. U wilt door kunnen blijven gaan zonder zelf zorgen te maken.

Hierdoor is het belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van de vergoedingen die u kunt verwachten voor mantelzorg. Hieronder staan een aantal punten op een rij om u te helpen in uw keuze. Bij het lezen is het belangrijk om uw persoonlijke situatie goed voor ogen te houden. Voor details over vergoedingen kunt u de tabel hieronder bekijken. Zo kunt u makkelijk zien welke verzekeraar het beste bij u past:

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is een bijzondere vorm van begeleiding voor mensen die door ziekte, ongeval of ouderdom niet (meer) zelfstandig kunnen leven. Hierbij zorgt een bekende voor de persoon op vrijwillige basis. Meestal is dit een familielid, partner of kind. Wat mantelzorg anders maakt dan vrijwilligerszorg, is dat er al een emotionele band is. Verder is het zo dat een mantelzorger niet is aangesloten bij een zorgorganisatie en de gehele dag door hulp kan verlenen mocht het nodig zijn. Mantelzorg is niet bedoeld ter vervanging van thuiszorg, maar juist een hele waardevolle aanvulling.

Mantelzorg is meestal een onbewust proces; vooral wanneer iemand plotseling ziek wordt. De eerste reactie is dan vaak om zelf zorg te verlenen. Het kan ook een geleidelijk proces zijn waarbij iemand een aantal taken oppakt en het verder opbouwt. Daarnaast is mantelzorg tijdsintensief. Naast verpleging is gezelschap houden, huishoudelijke taken en administratie belangrijke aspecten van de verzorging. Mocht u hierover vragen of twijfels hebben, dan is het verstandig contact op te nemen met hulporganisaties voor mantelzorg.

TIP:
Wanneer u moeite hebt om de balans te vinden tussen werk en mantelzorg, is het misschien interessant om uzelf te verdiepen in verlofregelingen. Daarnaast is het ook mogelijk om de zorg gedeeltelijk en/of tijdelijk uit handen te geven (ook wel respijtzorg genoemd).

Aanvullingen mantelzorg

Het verlenen van mantelzorg komt voort uit uw liefde voor de persoon die de zorg nodig heeft. Dit wil echter niet zeggen dat het niet uitdagend of zwaar kan zijn. Vanwege de verantwoordelijkheden en inspanningen die u elke dag moet leveren, zijn er diverse mogelijkheden ontwikkeld om u extra hulp te geven. Hieronder staan enkele suggesties:

Mantelzorgmakelaar

Dit is een persoon dat de administratie rondom mantelzorg voor u regelt. Zo kan deze specialist informatie opzoeken, aanvragen indienen, begeleiding bieden en zelfs bemiddelen tussen u en de gemeente of betrokken zorginstanties. Zo kunt u zich richten op de belangrijkste zaken en er zeker van zijn dat alles is geregeld.

Mantelzorg cursussen

Dit zijn opleidingen, trainingen of cursussen om uw kennis over verzorging te verdiepen of om niet overbelast te raken. Het kan verder gericht zijn op de persoon die u moet verzorgen, de rest van de familie of uzelf. De meeste cursussen hebben een thema, zoals palliatieve zorg, intieme hygiëne of dementie.

Vervangende mantelzorg

Dit is een regeling waarbij u tijdelijk of gedeeltelijk zorgtaken uit handen kan geven aan een zorginstantie. Op deze manier kunt u ook voor uzelf zorgen. Hierbij is het mogelijk om de zorg bij uw thuis te blijven leveren of juist in een andere omgeving zoals dagopvang, zorgboerderij of zorghotel. Het wordt ook wel respijtzorg genoemd.

,

TIP:
Bekijk ook eens de mogelijkheden van vrijwilligerszorg. Er zijn verschillende organisaties die zorg op maat kunnen bieden. Zo zijn er vrijwilligers gespecialiseerd in omgang met mensen met psychologische problemen, voor het oppakken van thuiszorg of juist als maatje.

Vergoedingen mantelzorg

Naast energie en tijd, kan mantelzorg ook aanvullende kosten met zich meebrengen. Vanwege de belangrijke maatschappelijke functie die mantelzorgers vervullen, zijn er diverse mogelijkheden om uw kosten te compenseren. Hieronder staan een aantal voorbeelden geschikt voor zowel de verzorger als de persoon die zorg nodig heeft:

  • U kunt dubbele kinderbijslag aanvragen.
  • U kunt gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij krijgt u een vastgesteld bedrag om de zorgkosten te kunnen betalen.
  • U kunt kijken welke kosten aftrekbaar zijn volgens de Belastingdienst en welke kosten u gedeeltelijk terug kan krijgen.
  • Wanneer u als mantelzorger gebruik maakt van een WW- of bijstandsuitkering kan u kijken welke regelingen u kunt gebruiken om kosten te verlagen.

Mocht u nog vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente of een mantelzorgorganisatie.

TIP:
Het is ook mogelijk om vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) extra ondersteuning te krijgen. De gemeente zal via zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’ bepalen hoe zij u het beste kunnen helpen.

Vergoedingen mantelzorg vanuit verzekeraars

Als mantelzorger komt u niet in aanmerking voor vergoeding van de kosten vanuit de basisverzekering. Het is echter wel mogelijk om via de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars uw kosten te laten dekken. Hiervoor hoeft u geen verplicht eigen risico (385 euro) te betalen. Daarnaast kunt u rekening houden met de volgende punten:

  • Sommige zorgverzekeraars bieden geen vergoeding voor mantelzorg.
  • De meeste verzekeraars hebben een vastgesteld bedrag per jaar dat u kan besteden aan mantelzorg.
  • Hierbij vergoeden zorgverzekeraars de zorgkosten van een maximum aantal dagen per jaar.
  • Het is belangrijk om in de gaten te houden dat hoe hoger de vergoeding is die u kiest, hoe hoger de premie (het maandbedrag) zal zijn.