Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Voetzorg

Voetklachten kunnen ontstaan als gevolg van een andere aandoening of een op zichzelf staande klacht zijn. Wat voor soort voetklachten je hebt is bepalend voor de vergoeding die je krijgt vanuit de zorgverzekering voor behandelingen en hulpmiddelen. In dit artikel vind je meer informatie over deze indeling door zorgverzekeraars en voor welke vergoedingen je in aanmerking komt.

Wat is voetzorg?

Wanneer er door zorgverzekeraars over voetzorg gesproken wordt gaat het meestal over de volgende drie onderdelen:

  • Orthopedische schoenen; zoals steunzolen en podozolen
  • Pedicure; de complete verzorging van voeten
  • Podologie; behandelingen door een voetkundige

Hoeveel je voor ieder onderdeel vergoed krijgt hangt onder andere af van de medische reden waarom je de behandeling nodig hebt. Zorgverzekeraars maken een belangrijk onderscheid tussen mensen met diabetes, met reuma en zonder medische noodzaak. Voor al deze groepen gelden andere regels, die in deze tekst worden besproken.

Vergoeding voetzorg bij reuma

Wanneer je reuma of bloedvatproblemen hebt kan extra voetzorg voor verlichting van pijn zorgen. Voetzorg wordt bij deze aandoeningen niet door het basispakket vergoed. Het is wel mogelijk om deze voetzorg vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering te ontvangen. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts en een goedkeuring van de zorgverzekeraar nodig.

Hoeveel je vergoed krijgt hangt sterk af van je aanvullende polis. Zo zijn er zorgverzekeraars die een maximaal bedrag per jaar uitkeren en zorgverzekeraars die voor iedere behandeling een bepaald bedrag vergoeden. Je vindt dit terug in de polisvoorwaarden van de aanvullende zorgverzekering.

Vergoeding voetzorg diabetes

Sommige mensen met diabetes hebben behoefte aan extra voetzorg, bijvoorbeeld doordat er wondjes ontstaan die slecht genezen. Hoeveel vergoeding je krijgt is afhankelijk van hoe hoog jouw Diabetes scoort op de Simms-classificatie. Dit houdt in:

  • Bij diabetes met classificatie Simm’s 0 is er geen hoog risico en wordt extra voetzorg niet vergoed vanuit het basispakket maar vanuit de aanvullende zorgverzekering.
  • Bij diabetes met classificatie Simm’s 1, 2 of 3 heb je een verhoogde kans op problemen en wordt voetzorg door de basisverzekering vergoed.

Het is voor vergoeding altijd noodzakelijk dat de behandelaar je Simms-classificatie op de rekening voor de zorgverzekeraar vermeld. Ook is een verwijzing van de huisarts nodig. De voetcontrole om te bepalen tot welke classificatie je behoort wordt voor iedereen met diabetes vergoed door het basispakket.

Wanneer de voetzorg onder het Diabetes ketenprogramma valt, dan is er geen eigen risico van toepassing. Dit geldt voor Simm`s 2 en hoger. Patiënten met Simm`s 1 zullen dus meestal wel het eigen risico van het basispakket moeten betalen.

Vergoeding voetzorg overige gevallen

Voor mensen zonder diabetes, reuma of bloedvatproblemen wordt in principe nauwelijks voetzorg vergoed. Zowel het basispakket als het aanvullende pakket dekken dit meestal niet. In enkele gevallen maken zorgverzekeraars bij medische noodzaak een uitzondering, bijvoorbeeld na een herseninfarct. Hierbij gaat het dan om een vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Voorwaarde hiervoor is wel dat je een verwijsbrief van de huisarts hebt voor de voetbehandeling en vooraf om toestemming bij de zorgverzekeraar vraagt.

Orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen die worden voorgeschreven door de specialist krijgt iedereen 100% vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Wel geldt hierop het eigen risico en een wettelijk eigen bijdrage voor zowel 16-plussers als voor kinderen onder de 16 jaar. Via het aanvullende pakket is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor deze wettelijke eigen bijdrage.

Voor de aanschaf van orthopedische schoenen gelden de volgende regels:

  • Voor een wisselpaar krijgt iedereen van 16+ vanaf 3 maanden na de aanschaf van het eerste paar een vergoeding
  • De minimale gebruiksduur van een paar is voor 16+ minimaal 18 maanden en voor 16- minimaal 9 maanden
  • Je krijgt geen vergoeding voor werkschoenen, laarzen, sportschoenen en onderhoud
  • De leverancier moet een SEMH-certificaat hebben om voor de vergoeding in aanmerking te komen