Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Aanvullende zorgverzekering

Je bent op grond van de verzekeringsplicht voor het basispakket standaard verzekerd voor de meest voorkomende basiszorg. Hieronder valt geneeskundige zorg, ziekenhuisopnamen en het bezoeken van de huisarts. Een basisverzekering die deze zorg dekt kun je bij alle zorgverzekeraars in Nederland afsluiten. Je mag hiervoor niet worden geweigerd door je zorgverzekeraar.

Behalve een basiszorgverzekering, kun je je ook aanvullend verzekeren. Een aanvullende verzekering biedt aanvullende zorg die niet of onvoldoende vanuit het basispakket wordt vergoed. Rond half november komen je huidige en alle andere zorgverzekeraars met hun polissen. Afhankelijk van je zorgbehoefte kan je aangeven waar jij je extra voor wil verzekeren.

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Dekking aanvullend pakket

Veel zorgverzekeringen bieden een aanvullend pakket aan. Drie soorten pakketten gericht op bepaalde leeftijdsgroepen of bepaalde levensfase komen vaak voor. Dit zijn de zorgpolissen voor gezinnen, jongeren en ouderen. Ook worden steeds vaker losse modulen aangeboden met een specifieke vorm van zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen.

Ouderen zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld jongeren vatbaarder voor griep. De griepprik zit daarom vaak in het aanvullende pakket voor ouderen. Gezinnen kunnen kiezen voor een gezinspakket waar orthodontie en medicijnen voor ADHD voor kinderen worden vergoed. Handig, want deze kosten kunnen hoog oplopen. Een gezinspolis dekt (een groot gedeelte) van deze kosten.

Beoordeel van tevoren goed waar jij of je gezin de meeste behoefte aan hebben. Daarna kun je de aanvullende zorgpolissen bekijken en beoordelen waar je de beste dekking voor alle nodige zorg krijgt.

Brillen en lenzen

Vanuit de basiszorgverzekering krijg je geen vergoeding voor de aanschaf van je lenzen of bril. Om voor deze kostenposten een vergoeding te krijgen, kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten. De vergoeding voor brillen en lenzen wordt doorgaans in pakketvorm aangeboden: let bij de keuze voor een pakket dan ook op de andere gewenste vergoedingen.

Kijk voor meer informatie op de pagina brillen en lenzen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie komt slechts zeer beperkt voor vergoeding in aanmerking vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 tot maximaal 18 behandelingen volledig vergoed. Alleen indien je kampt met een chronische aandoening die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen in het Besluit Zorgverzekering krijg je de behandeling vanaf de 21e behandeling volledig vergoed. Indien je ook de eerste behandelingen vergoed wilt krijgen, kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Bekijk hier alle informatie over de aanvullende zorgverzekering met dekking voor fysiotherapie.

Tandartsverzekering

De tandartsverzekering is van alle verzekeringen misschien wel het meest complex. Hij verdient daarom zorgvuldig de aandacht. Je bent namelijk tot je 18e binnen het basispakket verzekerd. Na je 18e moet je hier zelf achteraan gaan. Er zijn echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij een ontwikkelingsstoornis.

Je kunt bij de meeste zorgverzekeraars kiezen uit drie aanvullende tandartspakketten oplopend in de hoogte van vergoedingen voor tandartszorg en de hoogte van de premie die je moet betalen. Mocht je een basispakket voor zorg hebben afgesloten bij een van de zorgverzekeraars in Nederland maar hier niet een passende tandartsverzekering kunnen afsluiten, kies dan voor een tandartsverzekering bij een andere zorgverzekeraar. Niet alleen jouw huidige zorgverzekering maar ook andere zorgverzekeraars mogen jou de best passende tandartsverzekering aanbieden.

Kijk voor alle informatie op de pagina aanvullende tandartsverzekering.

Kraamzorg

Zorg rondom zwangerschap en bevalling wordt deels vanuit het basispakket en deels vanuit het aanvullende pakket vergoed. Het basispakket dekt:

 • Een 12 weken en een 20 weken echo
 • Ziekenhuiskosten rondom bevalling (zonder medische noodzaak geldt er echter een eigen bijdrage)
 • Zorg van medisch specialisten en verloskundigen
 • Een aantal dagen kraamzorg na de bevalling

Door een aanvullend pakket af te sluiten kun je onder andere ook de volgende kosten vergoed krijgen:

 • Zwangerschapscursus
 • Een vergoeding voor de eigen bijdrage die je moet betalen
 • Kinderopvang bij ziekenhuisopname
 • Voor jonge kinderen: orthodontie, brillen en stottertherapie

Een groot aantal zorgverzekeraars biedt een speciaal aanvullend pakket voor gezinnen aan, waarin de meest belangrijke dekking voor jonge kinderen aanwezig zijn.

Anticonceptie

Voor iedereen tot 21 jaar wordt anticonceptie vanuit het basispakket vergoedt, wel geldt hierop het eigen risico van € 385,- per jaar. Wanneer je 21 jaar of ouder bent moet je sowieso zelf betalen voor anticonceptie. Aangezien het medicatie en hulpmiddelen zijn waar veel mensen gebruik van maken, bieden de meeste zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket een vergoeding hiervoor. De volgende voorwaarden gelden dan vaak:

 • Vrouwen krijgen een maximaal bedrag per jaar vergoed voor anticonceptiemiddelen
 • Soms krijg je als verzekerde een bepaald aantal condooms vergoed
 • Een aantal pakketten vergoeden ook het gebruik van vruchtbaarheidscomputers
 • Voor vrouwen tot 21 jaar wordt soms de eigen bijdrage vanuit het aanvullende pakket vergoed

De hoogte van de vergoeding kan sterk verschillen per pakket en het vooraf goed vergelijken wordt daarom ook aangeraden.

Alternatieve zorg

Alternatieve zorg wordt niet vanuit het basispakket vergoed, omdat de behandelingen niet wetenschappelijk aangetoond zijn en zorg op een andere manier benaderen. Alternatieve zorg en geneesmiddelen bieden veel mensen echter wel verlichting, bijvoorbeeld via de volgende behandelingen:

 • Accupunctuur
 • Homeopathische geneesmiddelen en zorg
 • Alternatieve psychologische behandelingen

Veel zorgverzekeraars bieden daarom wel een vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Voorwaarde is wel dat de behandeling ondergaan wordt bij een erkende alternatieve genezer. Daarnaast is de vergoeding vaak maximaal een paar honderd euro per jaar en is ook de vergoeding per dag aan een maximum verbonden.

Overige vergoedingen

Veel medische behandelingen vallen onder de aanvullende zorgverzekering. Bekijk alle behandelingen en de mogelijke dekkingen vanuit de aanvullende zorgverzekering op de pagina aanvullende vergoedingen.

Polisvoorwaarden aanvullend pakket

De polisvoorwaarden voor een aanvullend pakket verdient de nodige aandacht. Een aanvullende zorgpolis dekt namelijk niet automatisch alle kosten van de aanvullende medische hulp. In de polisvoorwaarden staan de kanttekeningen beschreven.

Je vindt in de polisvoorwaarden eerst de omschrijving van jouw zorgverzekering. Er komt onder andere aan bod dat de zorgverzekeraar niet verplicht is jou te accepteren voor een aanvullende zorgverzekering. Mocht je je aanvullend kunnen verzekeren, dan staat er in de polisvoorwaarden ook beschreven hoe vaak je het aanvullende pakket mag ´upgraden´. Dit kan eenmaal per jaar zijn op 1 januari, maar kan soms ook maandelijks worden aangepast.

Kijk voor meer informatie op de pagina polisvoorwaarden.

Veelgestelde vragen aanvullend pakket

Elk jaar vinden veel mensen het weer lastig om een goede keuze te maken voor een passende zorgverzekering. Weet je bijvoorbeeld hoe je je kinderen aanvullend kunt verzekeren?  Wat doe je wanneer je zorgverzekeraar je weigert voor een aanvullende verzekering?

We hebben zoveel mogelijk vragen die te maken hebben met de zorgverzekering en de aanvullende zorgverzekering verzameld en beantwoord op de pagina veelgestelde vragen.

Begrippenlijst aanvullend pakket

Om een juiste beslissing te maken voor een goede zorgverzekering is het van belang dat je de polisvoorwaarden goed doorneemt. Dit kost tijd, maar bespaart je in de toekomst wel de nodige centen en zorgen. Want niet elke polis dekt alles zo goed als dat je zou willen.

Doordat er lastige termen worden gebruikt kan het doorlopen en vergelijken van de (aanvullende) zorgpolissen extra moeilijk zijn. We hebben daarom een begrippenlijst samengesteld met de meest voorkomende begrippen.

Kijk voor meer informatie op de pagina begrippenlijst zorgverzekering.