Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Eigen risico

Sinds januari 2008 bestaat er een verplicht eigen risico bij zorgverzekeringen. De no-claim regeling is komen te vervallen. Op deze pagina kan je terecht voor een uitgebreide uitleg over het verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico bij zorgverzekeringen. Daarnaast kan je hier vinden welke medische zorg in 2023 niet onder het verplichte eigen risico valt en onder welke voorwaarden verzekeringsmaatschappijen het eigen risico eventueel kunnen kwijtschelden.

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Als je medische kosten maakt die lager zijn dan het eigen risico, dan krijg je deze kosten niet vergoed van de verzekering. De hoogte van het verplichte eigen risico in 2023 is €385,-. Medische kosten hoger dan dit eigen risico worden (afhankelijk van je polisvoorwaarden en je vrijwillige eigen risico) wel vergoed. Er geldt geen eigen risico voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Je kan bovenop het verplichte eigen risico een vrijwillig eigen risico nemen. Dit betekent dat je de medische kosten die lager zijn dan het door jou gekozen vrijwillige eigen risico niet vergoed krijgt. Vaak kan je zelf de hoogte van het vrijwillige eigen risico kiezen, met een maximum van € 885,-. Hierbij geldt meestal hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie die je moet betalen. Eerst tellen de medische kosten tot het bedrag van je verplichte eigen risico, daarna voor je vrijwillige eigen risico.

Om het duidelijker te maken zullen wij een voorbeeld geven: je maakt medische kosten van 500 euro (en je hebt geen vrijwillig eigen risico), dan krijg je van de zorgverzekering (€500-€385) €115,- vergoed. Alle toekomstige zorg krijg je vervolgens volledig vergoed, het eigen risico is eenmalig.

Medische zorg die niet onder het verplichte eigen risico vallen

Bepaalde medische kosten vallen niet onder het verplichte risico en krijg je (als je geen vrijwillig eigen risico hebt) altijd vergoed, ook als het bedrag van deze medische kosten onder de €385,- blijft.

De medische zorg die niet onder het verplichte eigen risico vallen is:

  • Tandheelkundige zorg onder de 18 jaar
  • Kraamzorg
  • Verloskundige zorg
  • Huisarts
  • Gratis bevolkingsonderzoek
  • Griepprik voor risicogroepen

Ook zaken die onder een eventuele aanvullende verzekering vallen tellen niet mee voor het eigen risico.

Het eventueel kwijtschelden van eigen risico

Er zijn aanbieders van zorgverzekeringen die onder bepaalde voorwaarden het verplichte eigen risico kwijtschelden. Je hoeft dan de medische kosten die lager zijn dan het verplichte eigen risico niet te betalen (bekijk hiervoor de polisvoorwaarden van de aanbieders van zorgverzekeringen).

Zorgverzekeraars kunnen het verplichte eigen risico bijvoorbeeld kwijtschelden als:

  • Je preventieve programma’s volgt bij bijvoorbeeld overgewicht, hart -en vaatziektes en diabetes.
  • Als je genees- of hulpmiddelen afneemt die worden aanbevolen door de aanbieder van zorgverzekeringen
  • Als je zorg afneemt bij aanbieders waar de zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt