Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Vergoeding voor medicijnen

Het Geneesmiddelen-vergoedingssysteem (GVS)

Wanneer je een medisch probleem hebt, worden er meestal medicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen kunnen bedoeld zijn om de pijn na een operatie te verlichten of om een gezondheidsprobleem op te lossen. Wat voor medicijnen je ook gebruikt, je wilt natuurlijk graag weten hoeveel je moet betalen. Welke geneesmiddelen door zorgverzekeraars vergoed worden, is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). In dit artikel vind je meer informatie over het GVS.

Toelating medicijnen in GVS

Het GVS is samengesteld door de overheid. Alle medicijnen opgenomen in dit systeem komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Het systeem is vooral opgericht om te voorkomen dat te veel onnodige medicijnen in het verzekeringspakket terechtkomen. Hierdoor zouden geneesmiddelen namelijk sterk in prijs gaan stijgen.

Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over welke medicijnen in aanmerking zouden moeten komen voor het verzekeringspakket. De minister besluit uiteindelijk welke medicatie wordt toegelaten. Op de website medicijnkosten.nl kan je nagaan welke medicijnen in het GVS zijn opgenomen.

Maximumprijs medicijnen

Alle geneesmiddelen in het GVS zijn verbonden aan een maximale inkoopprijs. Dit is de prijs die apothekers maximaal mogen betalen om het medicijn in te voeren. Deze maximumprijs wordt bepaald door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt gebaseerd op de prijzen voor geneesmiddelen in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De invoering van deze wet heeft ertoe geleid dat de prijzen voor medicijnen met 20% omlaag zijn gegaan.

Preferentiebeleid

Iedere zorgverzekeraar is verplicht om minimaal één medicijn per werkzame stof te vergoeden. Het GVS bevat echter een veel grotere collectie geneesmiddelen. Zorgverzekeraars mogen dus zelf bepalen welke soorten en merken geneesmiddelen worden vergoed. Dit wordt het preferentiebeleid van de verzekeraars genoemd. De meeste verzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van een medicijngroep.

Vergoedingslimiet

Geneesmiddelen zijn binnen het GVS verdeeld in medicijngroepen. Alle medicijnen in een groep zijn onderling vervangbaar. Bijna alle zorgverzekeraars hebben per medicijngroep een vergoedingslimiet ingesteld. Dit is het maximale bedrag dat je vergoed krijgt wanneer je een bepaald soort medicijn gebruikt. Meestal is dit de prijs van het goedkoopste medicijn uit de groep. Wanneer je een duurder medicijn gebruikt, moet je het verschil met de vergoedingslimiet zelf betalen.

Voorgeschreven medicijnen

Je arts kan besluiten dat een duurdere variant van een bepaald medicijn beter voor je medische situatie is. Dit specifieke medicijn zal dan op je recept vermeld worden. De zorgverzekeraar kan in dat geval soms besluiten om ook dit duurdere medicijn te vergoeden.

Wanneer je een medicijn voorgeschreven krijgt dat niet geregistreerd is, maar ook geen gelijkwaardig geregistreerde variant kent, dan wordt dit geneesmiddel vaak ook vergoed.

Vergoeding medicijnen

Wanneer je medicijnen gebruikt, zijn er samengevat een aantal punten die bepalen hoeveel je zelf moet betalen voor dat medicijn:

  • Het merk van het medicijn. Per merk kan verschillen hoeveel je zorgverzekeraar vergoedt.
  • De hoogte van je eigen risico. Je moet meestal je eigen risico opmaken voordat je een volledige vergoeding krijgt.
  • Een opname in het GVS. Het GVS is het systeem dat de vergoeding voor geneesmiddelen regelt. Wanneer een medicijn niet in het GVS is opgenomen, zal je geen vergoeding van je zorgverzekeraar krijgen.