Veranderingen 2022

Ieder jaar worden er van overheidswege veranderingen aangebracht in het zorgstelsel en de zorgverzekering. Tijdens de troonrede worden deze veranderingen op officiële wijze openbaar gemaakt. Op deze pagina lees je meer over alle veranderingen in de zorgverzekering in 2021. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij:

Overzicht belangrijkste veranderingen in de zorgverzekering 2022

 • De premies van zorgverzekeraars stijgen gemiddeld €5,- per maand;
 • Ook de zorgtoeslag neemt toe: voor alleenstaanden is dit €3,67 per maand;
 • Het eigen risico verandert niet en blijft €385,-;
 • Het basispakket van de zorgverzekering wordt verder uitgebreid. Naast bepaalde vrijstellingen van het eigen risico wordt ook bepaalde langdurige zorg voor ex-coronapatiënten vergoed.

Zorgpremies 2022

Op basis van officiële ramingen van het kabinet zullen de zorgpremies in 2021 toenemen met ongeveer €5,- per maand. Hoewel de zorgpremies door zorgverzekeraars pas half november worden bekend gemaakt, wordt de nieuwe zorgpremie geschat op zo’n €123,- per maand. De eerste zorgverzekeraar, DSW, heeft inmiddels de nieuwe zorgpremie bekend gemaakt en de stijging bedraagt zelfs €6,50 per maand.

Waarom blijven de premies stijgen? Een aantal oorzaken op een rij:

 • Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met meer zorg;
 • Loonsverhoging van het personeel in de zorg;
 • De hoge zorgkosten als gevolg van het coronavirus: het gaat om zo’n 6,7 miljard euro. Dit betekent een stijging van gemiddeld €1,- per maand van je zorgpremie.

Hoogte zorgtoeslag 2022

De zorgtoeslag zal, net als de zorgpremies, stijgen in 2022. De proefberekening kan je te zijner tijd maken op de website van de Belastingdienst of via onze handige zorgtoeslag calculator. Zoals eerder aangestipt, stijgt de zorgtoeslag gemiddeld €44,- per jaar (wat betreft alleenstaanden) of €99,- (wat betreft gezinnen). De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoogte van je inkomen en je spaargeld.

Hoogte eigen risico 2022

De hoogte van het eigen risico verandert niet in 2021: deze blijft gelijk met €385,-. Het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald, dit is het verplicht eigen risico. Je kan er zelf voor kiezen het eigen risico te verhogen. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Je kan het eigen risico opschalen met steeds €100,- tot maximaal €500,-. Dat betekent dat het maximale vrijwillig eigen risico in 2021 €885,- bedraagt.

Tot slot kunnen zorgverzekeraars bepaalde vormen van zorg in 2021 vrijstellen van het eigen risico. Het betreft onder meer dieetpreparaten en zorgprogramma’s met betrekking tot preventie van gezondheidsproblemen.

Veranderingen basiszorgverzekering 2022

In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht (hoewel voor bepaalde veranderingen geldt dat deze al in 2021 zijn doorgevoerd):

 • Er wordt nieuwe medicatie vergoed ter behandeling van kanker
 • Toevoeging zorg als gevolg van langdurige klachten bij herstel van het coronavirus. Voorbeelden zijn aanvullende behandelingen dieetadvies, ergotherapie en fysiotherapie;
 • Het eigen risico wordt opgeheven voor medische gemaakt door orgaandonoren. Hetzelfde geldt voor slachtoffers van seksueel geweld (indien dit binnen een week is gemeld bij een Centrum Seksueel Geweld);
 • Vergoeding voor vervoer naar dagbehandelingen voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of een chronische, degeneratieve, progressieve aandoening.

Stijging inkomensafhankelijke bijdrage 2022

Tot slot is bekend gemaakt dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemers en uitkeringsgerechtigden zal stijgen met 0,30% van 6,70% naar 7,00%.

Gerelateerde artikelen: