Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Veranderingen 2024

Ieder jaar worden er van overheidswege veranderingen aangebracht in het zorgstelsel en de zorgverzekering. Tijdens de troonrede worden deze veranderingen op officiële wijze openbaar gemaakt. Op deze pagina lees je meer over alle veranderingen in de zorgverzekering in 2024. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij:

Overzicht belangrijkste veranderingen in de zorgverzekering 2024

  • De premies van zorgverzekeraars stijgen gemiddeld €12,- per maand;
  • Ook de zorgtoeslag neemt af: voor alleenstaanden is dit €127 per maand;
  • Het eigen risico verandert niet en blijft €385,-;
  • Het basispakket van de zorgverzekering wordt verder uitgebreid.

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Zorgpremies 2024

Op basis van officiële ramingen van het kabinet zullen de zorgpremies in 2024 toenemen met ongeveer €12,- per maand. Hoewel de zorgpremies door zorgverzekeraars pas half november worden bekend gemaakt, wordt de nieuwe zorgpremie geschat op zo’n €149,- per maand.

Waarom blijven de premies stijgen? Een aantal oorzaken op een rij:

  • Hoge inflatie;
  • Loonsverhoging van het personeel in de zorg;
  • De zorgkosten die steeds verder oplopen.

Hoogte zorgtoeslag 2024

De zorgtoeslag zal, in tegenstelling tot de zorgpremies, dalen in 2024. De proefberekening kan je te zijner tijd maken op de website van de Belastingdienst of via onze handige zorgtoeslag calculator. Zoals eerder aangestipt, daalt de zorgtoeslag €27,- per maand (wat betreft alleenstaanden) of €22,- (wat betreft gezinnen). De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoogte van je inkomen en je spaargeld.

Hoogte eigen risico 2024

De hoogte van het eigen risico verandert niet in 2024: deze blijft gelijk met €385,-. Het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald, dit is het verplicht eigen risico. Je kan er zelf voor kiezen het eigen risico te verhogen. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Je kan het eigen risico opschalen met steeds €100,- tot maximaal €500,-. Dat betekent dat het maximale vrijwillig eigen risico in 2024 €885,- bedraagt.

Veranderingen basiszorgverzekering 2024

In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Oefentherapie voor valpreventie wordt in het basispakket opgenomen;
  • Toevoeging zorg als gevolg van langdurige klachten bij herstel van het coronavirus;
  • De periode van de vergoeding van de kraamzorg zal in 2024 verlengd worden.

Stijging inkomensafhankelijke bijdrage 2024

Tot slot is bekend gemaakt dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemers en uitkeringsgerechtigden voor 2024 is vastgesteld op maximaal 6,57%.