Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Veranderingen 2023

Ieder jaar worden er van overheidswege veranderingen aangebracht in het zorgstelsel en de zorgverzekering. Tijdens de troonrede worden deze veranderingen op officiële wijze openbaar gemaakt. Op deze pagina lees je meer over alle veranderingen in de zorgverzekering in 2023. Hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij:

Overzicht belangrijkste veranderingen in de zorgverzekering 2023

 • De premies van zorgverzekeraars stijgen gemiddeld €10,- per maand;
 • Ook de zorgtoeslag neemt toe: voor alleenstaanden is dit €3,58 per maand;
 • Het eigen risico verandert niet en blijft €385,-;
 • Het basispakket van de zorgverzekering wordt verder uitgebreid.

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Zorgpremies 2023

Op basis van officiële ramingen van het kabinet zullen de zorgpremies in 2023 toenemen met ongeveer €10,- per maand. Hoewel de zorgpremies door zorgverzekeraars pas half november worden bekend gemaakt, wordt de nieuwe zorgpremie geschat op zo’n €137,- per maand. De eerste zorgverzekeraar, DSW, heeft inmiddels de nieuwe zorgpremie bekend gemaakt en de stijging bedraagt zelfs €9,75 per maand.

Waarom blijven de premies stijgen? Een aantal oorzaken op een rij:

 • Hoge inflatie;
 • Het basispakket van de zorgverzekering wordt uitgebreid met meer zorg;
 • Loonsverhoging van het personeel in de zorg;
 • De zorgkosten die steeds verder oplopen.

Hoogte zorgtoeslag 2023

De zorgtoeslag zal, net als de zorgpremies, stijgen in 2023. De proefberekening kan je te zijner tijd maken op de website van de Belastingdienst of via onze handige zorgtoeslag calculator. Zoals eerder aangestipt, stijgt de zorgtoeslag gemiddeld €42,83 per jaar (wat betreft alleenstaanden) of €51,08 (wat betreft gezinnen). De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoogte van je inkomen en je spaargeld.

Hoogte eigen risico 2023

De hoogte van het eigen risico verandert niet in 2023: deze blijft gelijk met €385,-. Het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald, dit is het verplicht eigen risico. Je kan er zelf voor kiezen het eigen risico te verhogen. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Je kan het eigen risico opschalen met steeds €100,- tot maximaal €500,-. Dat betekent dat het maximale vrijwillig eigen risico in 2023 €885,- bedraagt.

Veranderingen basiszorgverzekering 2023

In de basiszorgverzekering zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • De vergoeding van vitamine D komt te vervallen;
 • Toevoeging zorg als gevolg van langdurige klachten bij herstel van het coronavirus;
 • Er gaat kritischer gekeken worden naar welke zorg zinnig is en welke niet.

Stijging inkomensafhankelijke bijdrage 2023

Tot slot is bekend gemaakt dat de inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemers en uitkeringsgerechtigden voor 2023 is vastgesteld op maximaal 6,68%.

Gerelateerde artikelen: