Basiszorgverzekering

Basiszorgverzekering

De basiszorgverzekering is de verzekering die de regering heeft samengesteld. Het is een verplichte verzekering en het dekt zoals de naam al zegt de kosten van de medische hulp waar iedereen recht op heeft. Elk jaar heb je de keuze om bij je huidige zorgverzekering te blijven of over te stappen. De belangrijkste onderwerpen die betrekking hebben op een basiszorgverzekering hebben we op deze pagina op een rij gezet.

Wat zit er in het basispakket

Het basispakket wordt elk jaar aangepast door de regering. Het volgende is een samenvatting van de belangrijkste zorg die gedekt wordt in 2020:

  • Geneeskundige zorg
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar)
  • Ziekenhuisverblijf
  • Zorg in het buitenland (mits de zorg die daar ontvangen wordt, onder de basisdekking in Nederland valt)
  • Geneesmiddelen
  • Hulpmiddelen
  • Psychische zorg
  • Paramedische zorg
  • Ziekenvervoer
  • Kraamzorg

Voor de belangrijkste veranderingen met betrekking tot de zorg in 2020 ga je naar de pagina veranderingen zorgverzekering 2020.

Eigen risico

Iedereen die medische hulp nodig heeft, betaalt bij sommige medische handelingen mee via het eigen risico. In 2020 is het eigen risico 385 euro. Dit betekent dat iedereen tot het bedrag van 385 euro zelf meebetaalt aan medische zorg.

In Nederland heb je behalve met het verplichte eigen risico ook te maken met het vrijwillig eigen risico. Je kunt het verplicht eigen risico verhogen tot een bedrag van 885 euro. Dit is inclusief verplicht eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie.

Niet alle medische hulp wordt met het eigen risico betaald. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of verblijf in het ziekenhuis. Dit wordt geheel vergoed en gaat niet van het verplichte eigen risico af. Dit geldt niet voor alles uit het basispakket. Sommige medicijnen worden bijvoorbeeld maar deels of helemaal niet vergoed.

Voor meer informatie ga je naar de pagina eigen risico.

Begrippenlijst basispakket

Je komt tijdens het zoeken naar een geschikte zorgverzekering, veel begrippen tegen die voor veel mensen onbekend zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van het begrip restitutiepolis? Dit betekent niets meer dan dat je zelf de keuze hebt bij welke zorgverlener je de zorg afneemt. Dit is een andere polisvorm dan de naturapolis. Bij de naturapolis wordt de rekening ook, in tegenstelling tot de restitutiepolis, direct naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Voor uitgebreide uitleg over deze begrippen en andere onbekende begrippen ga je naar pagina begrippen zorgverzekering.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

De geneesmiddelen die vanuit het basispakket van je zorgverzekering voor vergoeding in aanmerking komen zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Wil jij weten of de medicatie die jij nodig hebt vergoed wordt vanuit je basiszorgverzekering?

Op de pagina Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vind je meer informatie over de geldende vergoedingen.

Polisvoorwaarden basispakket

Elke zorgverzekeraar heeft een uitgebreide beschrijving van de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden staat precies beschreven wat de zorgverzekering van jou wel al dan niet vergoed.

Wanneer je een aanvullende verzekering afsluit, is het ook goed om te weten wat de polisvoorwaarden inhouden. In de voorwaarden staat precies beschreven welke zorg er wordt gedekt en tot welk bedrag.

Meer informatie lees je op onze pagina  polisvoorwaarden.

Veelgestelde vragen basispakket

De keuze voor een zorgverzekering kan voor veel vragen zorgen. Er zijn veel zorgverzekeraars die allemaal een soortgelijk pakket aanbieden en op een klein aantal punten verschillen. Het uitzoeken hiervan kost tijd en de termen die worden gebruikt, kunnen het nog lastiger maken. Wij hebben een overzicht gemaakt met de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Want hoe zit het nu bijvoorbeeld precies met de verzekering als je in het buitenland bent?

Ga naar de pagina FAQ basisverzekering voor het antwoord op jouw vraag.

Zorgtoeslag

Vanaf het moment dat je een zorgverzekering heb afgesloten kun je ook zorgtoeslag aanvragen.
Deze vergoeding is een tegemoetkoming vanuit de overheid. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om deze toeslag te mogen ontvangen.
Zo moet je 18 jaar of ouder zijn, aangesloten zijn bij een Nederlandse zorgverzekering en je inkomen mag ook niet te hoog zijn.

Wanneer je in het buitenland woont, maar bijvoorbeeld wel een pensioen uitgekeerd krijgt vanuit Nederland, dan heb je nog steeds recht op zorgtoeslag. Mits je wel bij een Nederlandse zorgverzekeraar bent aangesloten. Daarbij moet het land waarin je woont aangesloten zijn bij de EU, EER of op dit gebied afspraken hebben met Nederland.

Voor meer informatie over zorgtoeslag in het buitenland en andere voorwaarden ga je naar de pagina zorgtoeslag.