Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Thuiszorg

Lukt het je doordat je ziek bent geweest of om een andere reden niet meer om jezelf thuis goed te verzorgen? Je hebt dan als verzekerde recht op thuiszorg. Je wordt in je eigen huis begeleid, zodat je zo lang mogelijk comfortabel in je eigen woning kan blijven. Je vindt hier meer informatie over de kosten en vergoedingen van thuiszorg.

Soorten thuiszorg

Er zijn vele soorten thuiszorg te onderscheiden, zoals gezinsverzorging en gezelschapshulp. Je kan na een ziekte of door ouderdom ook te maken krijgen met verschillende soorten thuiszorg, afhankelijk van je zorgbehoefte. Meestal wordt er voor het aanvragen van thuiszorg in deze situatie onderscheid gemaakt tussen de volgende twee categorieën:

  • Hulp in de huishouding
  • Verpleging

Deze aanvragen worden door verschillende instellingen behandeld. Ook de vergoeding die je krijgt kan hier vanaf hangen.

Vergoeding verpleging thuiszorg

De thuiszorg is verantwoordelijk voor verzorging/verpleging bij je thuis of hulp bij het huishouden. Deze zorg is bedoeld voor mensen die thuis begeleiding of hulp nodig hebben. Je kan dit nodig hebben vanwege een ziekte, handicap of ouderdom. Verplegende thuiszorg werd de afgelopen jaren geregeld vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet is in 2015 komen te vervallen. De verantwoordelijkheid voor deze vorm van zorg ligt nu bij de zorgverzekeraars. De zorg wordt voornamelijk vergoed vanuit de basisverzekering, maar het kan zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. Wel zijn er verzekeraars waarbij je dit kunt verzekeren via je aanvullende zorgverzekering. Vanaf 2015 is de wijkverpleging toegevoegd aan het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt dan ook geen eigen risico op deze vorm van zorg.

Vergoeding hulp in de huishouding

Wanneer je door een beperking of ziekte niet meer zelf je huishouden kunt doen, dan kan je hier wellicht hulp voor krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je kan een aanvraag voor huishoudelijke hulp doen bij je gemeente. Het Wmo-loket van je gemeente zal samen met jou de mogelijkheden voor thuiszorg doornemen.

Thuiszorg via de gemeente kan je op twee manieren ontvangen:

  • In natura: je gemeente zorgt ervoor dat je thuis een hulp in de huishouding krijgt.
  • In budget: je krijgt een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend waarmee je zelf een hulp in de huishouding aanneemt.

Wanneer je een persoonsgebonden budget ontvangt maar hier toch niet tevreden over bent, dan kan je altijd overstappen naar zorg in natura.

Kosten thuiszorg

Je krijgt niet alle zorg die je thuis ontvangt vergoed. Voor de thuiszorg dien je altijd een eigen bijdrage te betalen. Hoeveel je moet betalen wordt bepaald door het CAK. Deze organisatie bepaalt dit aan de hand van:

  • je leeftijd
  • je inkomen en dat van je partner
  • het aantal uren zorg dat je ontvangt
  • de gemeente waar je woont
  • het aantal personen in je huishouden

De eigen bijdrage wordt berekend als een maandelijks bedrag dat je kunt afdragen om mee te betalen aan de zorgkosten.