Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Klachten over zorgverlener

Wanneer je zorg ontvangt kan je natuurlijk altijd in een conflict terechtkomen met de zorginstelling. Misschien ben je niet tevreden over de diagnose die gesteld is of de manier waarop je door een arts behandeld bent? Er zijn meerdere instellingen waar je met je klacht terecht kunt. Je vindt hier een overzicht.

Vergelijk alle zorgverzekeringen

Ernst van de klacht

Er zijn verschillende manieren om je klacht te uiten. Welke manier voor jou het beste is, hangt gedeeltelijk af van het gewicht van je klacht. Wanneer je door onprofessioneel handelen fysiek schade hebt geleden, is je klacht meteen onderdeel van een ernstige zaak. Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop je in een ziekenhuis aangesproken bent, is dit wellicht nog laagdrempelig op te lossen.

Persoonlijk contact

Door in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener of een contactpersoon uit de zorginstelling, kan je vaak al veel oplossen. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat beide partijen hier open voor staan. Door deze aanpak te gebruiken kan je ook de vertrouwensband met je zorgverlener behouden.

Wanneer je het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan, kan je een brief sturen waarin je de klacht beschrijft. Je hebt dan alle tijd om rustig na te denken over je woorden en je hoeft geen directe confrontatie aan te gaan.

Onafhankelijke bemiddelaar

In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn dat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris naar de klacht kijkt. Deze persoon staat emotioneel buiten de situatie en kan je helpen om naar de beste oplossing te zoeken. Veel zorginstellingen hebben zo`n speciale vertrouwenspersoon voor patiënten. Je kan ook terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) voor hulp van een bemiddelaar.

Klachtencommissie

Het indienen van een klacht bij een klachtencommissie is gratis. De uitspraak van een klachtencommissie is echter niet bindend en hoeft door de zorginstelling dus niet opgevolgd te worden.

Er zijn twee instelling waar je een gratis klacht in kunt dienen:

  • Huisartsen en ziekenhuizen zijn via de Wet klachtrecht cliënten zorgsector verplicht om een klachtencommissie voor patiënten te hebben.
  • Verspreid door Nederland zijn er verschillende Regionale Klachtencommissies. Deze zijn onderdeel van Zorgbelang Nederland en kunnen je door middel van juridische en medische experts bijstaan.

Medisch tuchtcollege

Met een klacht over een arts of andere zorgverlener kan je bij het Medisch Tuchtcollege terecht. Dit college is er om de zorgverlening in Nederland in de gaten te houden en de kwaliteit van de zorg te beschermen. Wanneer je een klacht indient bij het Medisch Tuchtcollege, wordt deze bekeken door onafhankelijke juridische en medische experts. De regels omtrent het Medisch Tuchtcollege zijn:

  • Het Medisch Tuchtcollege behandelt klachten omtrent zorgverleners of artsen.
  • Een klacht indienen bij het Tuchtcollege is gratis. Een eventuele advocaat of deskundige moet je wel zelf betalen.
  • Het Medisch Tuchtcollege kan je geen schadevergoeding toekennen.
  • Het Tuchtcollege mag artsen waarschuwen, schorsen, beboeten of uit hun ambt zetten.
  • De straffen uitgedeeld door het Medisch Tuchtcollege zijn juridisch bindend.

Wanneer je het uiteindelijk niet eens bent met de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege, dan kan je terecht bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voor een hoger beroep.

Geschillencommissie Zorginstellingen

Je kan bij de Geschillencommissie Zorginstellingen terecht voor twee soorten klachten:

  • Zaakschade tot € 5.000. Dit zijn bijvoorbeeld tijdens een behandeling zoekgeraakte bezittingen.
  • Letselschade tot € 5.000. Dit is lichamelijke schade ontstaan door een fout tijdens een medische behandeling.

Je kan, net als de zorginstelling, tijdens een zitting van de Commissie mondeling toelichting geven op de zaak. Bij een klachtenprocedure van de Commissie Zorginstellingen is een advocaat niet nodig.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze inspectie behandelt geen persoonlijke zaken, maar houdt de Nederlandse zorginstellingen wel strak in de gaten. Je klacht kan dan onderdeel zijn van een grotere klachtenzaak. Je kan hier ook advies krijgen over welke instantie je wel persoonlijk kan helpen met je klacht.