Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden aangaande de zorgverzekering. Wij ontvangen namelijk regelmatig vragen over de basis- en aanvullende zorgverzekering. Hieruit hebben wij een aantal vragen geselecteerd en beantwoord.

Is een basiszorgverzekering verplicht?

Een basisverzekering is verplicht als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • In Nederland woont (met uitzondering van tijdelijke studie)
  • In Nederland werkt of betaald stage loopt

Voor meer informatie over de verzekeringsplicht voor een basiszorgverzekering kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als je geen basisverzekering hebt, maar hier wel toe verplicht bent, kun je een hoge boete krijgen.

Ben ik wettelijk verplicht om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten?

Nee, deze wettelijke verplichting geldt alleen voor een basisverzekering en niet voor een aanvullende verzekering.

Kan ik mijn zoon/dochter (die onder de 18 jaar oud is) meeverzekeren op mijn basiszorgverzekering?

Het mogelijk om je zoon/dochter onder de 18 jaar oud gratis mee te verzekeren op de polis van je basiszorgverzekering. Je dient binnen vier maanden nadat je zoon/dochter is geboren, je kind aan te melden bij je verzekeraar.

Zijn mijn kinderen ook meeverzekerd voor de aanvullende zorgverzekering?

Een groot aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om je kinderen tot achttien jaar oud gratis mee te verzekeren binnen je aanvullende zorgverzekering. Neem hiervoor contact op met je verzekeraar en vraag naar de mogelijkheden.

Ben ik ook in het buitenland verzekerd?

Met een basiszorgverzekering ben je verzekerd voor zorgkosten die medisch noodzakelijk zijn. Je krijgt hiervoor een vergoeding tegen het tarief dat in Nederland gebruikelijk is. Als je een ruimere vergoeding wilt ontvangen voor zorgkosten in het buitenland, kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Worden alle medicijnen vergoed binnen het basispakket?

Niet alle medicijnen worden vergoed binnen het basispakket. De overheid bepaalt welke medicijnen wel en welke medicijnen niet worden vergoed binnen een basisverzekering. Dit vind je terug in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Voor sommige medicijnen dien je een eigen bijdrage te betalen.

Het is ook mogelijk om voor een goedkoper medicijn te kiezen met dezelfde werkzame stoffen. Deze goedkopere medicijnen worden vaak wel vergoed binnen het basispakket. Op de website medicijnkosten.nl kan je checken of je medicijn wordt gedekt binnen de basiszorgverzekering.

Wat is de looptijd van een zorgverzekering?

Een (aanvullende) verzekering loopt meestal van 1 januari van het betreffende jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Wanneer kan ik overstappen van verzekeraar?

Eén keer per jaar kan je overstappen van zorgverzekeraar. Je ontvangt jaarlijks in november de nieuwe premievoorwaarden van je huidige basisverzekering. Vanaf dat moment heb je tot 1 januari de tijd om je huidige basisverzekering op te zeggen. Daarna heb je tot 1 februari de tijd om zorgverzekeringen te vergelijken en een nieuwe basiszorgverzekering af te sluiten.

Is het mogelijk om gedurende het jaar een aanvullende verzekering af te sluiten?

Dit verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om gedurende het jaar een aanvullende verzekering af te sluiten. Bij andere verzekeraars is dit echter niet mogelijk. Om erachter te komen of het mogelijk is om gedurende het jaar een aanvullende verzekering af te sluiten kan je contact opnemen met een verzekeraar of de polisvoorwaarden van je zorgverzekering doornemen.

Mag ik het pakket van mijn aanvullende verzekering uitbreiden?

Ook dit verschilt per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars kan je één keer per jaar je pakket veranderen of uitbreiden. Bij andere verzekeraars is het mogelijk om meerdere keren per jaar je pakket uit te breiden. Ook hiervoor adviseren wij je om contact op te nemen met je eigen verzekeraar of dit na te lezen in de polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering.

Kan ik meerdere aanvullende verzekeringen afsluiten?

Bij verschillende verzekeraars wordt onderscheid gemaakt tussen een pakket van aanvullende zorgverzekeringen (zoals fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen) en een aparte aanvullende verzekering voor tandartskosten. Doorgaans is het dan mogelijk om beide pakketten af te sluiten.

Is het mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar dan waar ik mijn basisverzekering heb afgesloten?

Het is bij veel verzekeraars mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten als je een basisverzekering hebt afgesloten bij een andere verzekeraar. Verzekeraars brengen in dit geval doorgaans wel extra administratiekosten in rekening.

Wanneer kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?

De hoogte van het vrijwillig eigen risico kan je één keer per jaar wijzigen. Dit kan jaarlijks in de periode tussen 1 januari en 1 februari. Deze wijziging dien je schriftelijk door te geven.

Wat is een inkomensafhankelijke bijdrage?

Naast de premie die je voor een basiszorgverzekering moet betalen, betaal je ook een bepaald bedrag voor zorg aan de overheid. Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen en wordt automatisch op je loon ingehouden.

Is een verzekeraar verplicht mij te accepteren voor een basisverzekering?

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen, ongeacht hun medische situatie, aan te nemen voor een basisverzekering.

Er bestaan twee uitzonderingen. Je kan mogelijk niet worden aangenomen voor een basisverzekering:

  1. Als je al een basisverzekering hebt bij een andere verzekeraar;
  2. Als je nog een bepaald bedrag aan premies hebt openstaan bij een andere verzekeraar;
  3. Of als je fraude hebt gepleegd.

Kan een verzekeraar mij weigeren voor een aanvullende zorgverzekering?

Het is wettelijk toegestaan dat een verzekeraar kan weigeren voor een aanvullende zorgverzekering. Of dat een verzekeraar een hogere premie vraagt voor een aanvullende verzekering. De voorwaarden op basis waarvan iemand kan worden geweigerd verschillen sterk per verzekeraar. Als je bij een bepaalde verzekeraar bent geweigerd voor een aanvullende zorgverzekering, kan je opnieuw proberen een aanvraag te doen bij een andere verzekeraar. Ook kan je bij je arts vragen welke verzekeraar of verzekering het beste past bij je medische situatie.

Is het mogelijk om mijn medische geschiedenis niet te melden bij een verzekeraar?

Het is niet verstandig om je medische geschiedenis te verzwijgen, want je bent namelijk wettelijk verplicht je medische geschiedenis te melden bij een verzekeraar.

Kan ik een klacht indienen als ik het niet eens ben met de beslissing van een verzekeraar?

Als je het niet eens bent met de beslissing van een verzekeraar is het mogelijk om contact op te nemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).