Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen basiszorgverzekering

Op deze pagina vind je een overzicht van veel gestelde vragen en de antwoorden hierop over het onderwerp basiszorgverzekeringen.

Is een basiszorgverzekering verplicht?

Een basisverzekering is verplicht als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • lange tijd in Nederland woont
  • lange tijd in Nederland werkt

 

Voor meer informatie over de verzekeringsplicht voor een basiszorgverzekering kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), zie website SVB.

Als je geen basisverzekering hebt, maar hier wel toe verplicht bent, kun je een hoge boete krijgen.

Kan ik mijn zoon/dochter (die onder de 18 jaar oud is) meeverzekeren op mijn basiszorgverzekering?

Meestal is het mogelijk om je zoon/dochter onder de 18 jaar oud gratis mee te verzekeren op de polis van je basiszorgverzekering. Je dient binnen vier maanden nadat je zoon/dochter is geboren, je kind aan te melden bij je verzekeraar.

Ben ik ook in het buitenland verzekerd?

Met een basiszorgverzekering ben je verzekerd voor zorgkosten die medisch gezien noodzakelijk zijn. Je krijgt hiervoor een vergoeding tegen het tarief dat in Nederland gebruikelijk is.

Als je een ruimere vergoeding wilt ontvangen voor zorgkosten in het buitenland, kan je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Worden alle medicijnen vergoed binnen het basispakket?

Niet alle medicijnen worden vergoed binnen het basispakket. De overheid bepaald welke medicijnen wel en welke medicijnen niet worden vergoed binnen een basisverzekering. Voor sommige medicijnen dien je een eigen bijdrage te betalen.

Het is ook mogelijk om voor een goedkoper medicijn te kiezen met dezelfde werkzame stoffen. Deze goedkopere medicijnen worden vaak wel vergoed binnen het basispakket. Op de website medicijnkosten.nl kan je checken of je medicijn wordt gedekt binnen de basiszorgverzekering.

Wanneer kan ik overstappen van verzekeraar?

Eén keer per jaar kan je overstappen van zorgverzekeraar. Je ontvangt jaarlijks in november de nieuwe premievoorwaarden van je huidige basisverzekering.

Vanaf dat moment heb je tot 1 januari de tijd om je huidige basisverzekering op te zeggen. Daarna heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe basiszorgverzekering af te sluiten.

Wanneer kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?

De hoogte van het vrijwillig eigen risico kan je één keer per jaar wijzigen. Dit kan jaarlijks in de periode tussen 1 januari en 1 februari. Deze wijziging dien je schriftelijk te doen.

Wat is een inkomensafhankelijke bijdrage?

Naast de premie die je voor een basiszorgverzekering moet betalen, betaal je ook een bepaald bedrag voor zorg aan de overheid. Dit bedrag is afhankelijk van je inkomen en wordt automatisch op je loon ingehouden.

Is een verzekeraar verplicht mij aan te nemen voor een basisverzekering?

De verzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen, ongeacht hun medische situatie, aan te nemen voor een basisverzekering.

Er bestaan twee uitzonderingen. Je kan mogelijk niet worden aangenomen voor een basisverzekering:
1. Als je al een basisverzekering hebt bij een andere verzekeraar;
2. Als je nog een bepaald bedrag aan premies hebt openstaan bij een andere verzekeraar; of
3. Als je fraude hebt gepleegd.